Menu

Zorg voor de aarde

Duurzaamheid is een voluit christelijk principe. Het is een Bijbelse opdracht om de schepping zorgvuldig te beheren in plaats van haar te beheersen. Als kerken kunnen we aanhaken bij de duurzame ontwikkelingen in onze samenleving. Als christenen zetten we ons in voor groen.

Aan de slag

Er zijn diverse materialen die je kunt gebruiken om persoonlijk en als gemeente met dit belangrijke thema bezig te zijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden om je te inspireren:

HART VOOR DE SCHEPPING

Hart voor de schepping ondersteunt kerken die vanuit hun geloof willen zorgen voor deze aarde.

EKOLOGISCH KERKTUINEN ONDERZOEK

Met de quickscan van het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek (EKO) kan iedereen aan de slag om de beste kansen voor natuur rondom het eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen.

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Wat kunnen wij doen om de natuur in en om ons kerkgebouw en/of thuis te versterken? Op deze pagina vind je diverse praktische voorbeelden van zorg voor de schepping.

THEMAPAKETTEN VOOR PREKEN EN KERKDIENSTEN

In de database van A Rocha vind je themapakketten voor een kerkdienst of bijbelstudie rond het thema ‘schepping’. Ook zijn er inspirerende preken, lezingen, artikelen en video’s te vinden. Alle materialen zijn vrij beschikbaar!

ECOLOGISCHE MOESTUIN IN AMERONGEN

Dorpsakker ‘De Parel’ is een ecologische moes– en pluktuin met een sociale functie, aan de rand van Amerongen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om in een beschutte en veilige omgeving vrijwilligerswerk te doen.

GROENE KERKEN

De GroeneKerkenactie wil stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.groenekerken.nl.

GOD IN DE SUPERMARKT

In deze interactieve workshop denk je samen na over duurzame boodschappen in de supermarkt.

GROENE GENADE

Onder de noemer Groene genade zet NGK de Pelgrim in Ede bewust stappen op weg naar duurzaamheid.  Hier kun je meer lezen over hun ervaringen en over de groene kerken beweging.

BIJBEL EN ECONOMIE

Bjorn Lous is onderzoeker aan de Tilburg School of Economics and Management. Ook is hij lid van de denktank Sociale en Ecologische Gerechtigheid, een van de drie denktanks die het Diaconaal Steunpunt adviseert. Bjorn schreef een aantal artikelen over Bijbel en economie: 2018-Economie-en-de-Bijbel-korte-artikelen.pdf (48 downloads) .

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt