Zeven vragen over de kerkorde

De Generale Synode en Landelijke Vergadering van 2017 hebben belangrijke stappen gezet richting eenwording  van de GKV en de NGK. Voor dit proces moet natuurlijk het een en ander worden geregeld. Zo wordt er ook gekeken naar een kerkorde voor de straks herenigde kerken.

Het Diaconaal Steunpunt wil hier graag inhoudelijk aan bijdragen en is daarom benieuwd naar jullie ervaringen met de huidige kerkorde. Daarom leggen we de diaconieën in de GKv graag zeven vragen voor door middel van een vragenlijst. Vul jij hem ook in? Ook als ouderling of predikant kun je de vragenlijst invullen. Alvast hartelijk bedankt voor jouw feedback!

Klik op de knop en vul de zeven vragen in. Jullie input is van grote waarde!

Ben je geen lid van een kerkenraad, maar wil je wel graag feedback geven? Graag! Stuur ons een bericht.