Menu

Werken met gaven

Gaven om te dienen

Het is opvallend dat we in het Nieuwe Testament nergens de oproep tegenkomen om eerst ons eigen gaven op te sporen, voordat we kunnen gaan dienen. We worden telkens tot dienen geroepen. Begin maar met dienen en het zou maar zo kunnen dat je al dienende je gaven ontdekt. Het behoort tot de taak van de diakenen dat ze toezien op en leiding geven aan  het functioneren van de gemeente als lichaam van Christus. Zij zijn ‘gemeenschapsbevorderaars’. Diakenen kunnen gemeenteleden helpen hun plaats in het lichaam van Christus te bepalen. Welke gaven zijn beschikbaar en waar zijn ze inzetbaar?

Belangrijke diaconale gaven

Dienen

Mensen die gave van dienen hebben, zijn een geweldige zegen voor de Kerk. Zij zijn degenen die het werk van de Kerk mogelijk maken. Wanneer ze merken dat iets nodig is, gaan ze aan de slag en doen het zonder dat erom gevraagd wordt. En ze vinden het niet erg om gevraagd te worden. Hun vreugde in het leven is het dienen van de Heer, Zijn mensen en de wereld. En hoewel andere mensen misschien de eer krijgen, zijn het de dienaren die de grootste zijn in het hemelse Koninkrijk.

Barmhartigheid
Geven
Gastvrijheid
Helpen

Meer dan gaven

Diaconaat gaat om meer dan het inzetten van je gaven. Het is zeker goed om de gaven die God aan je geeft te gebruiken. Tegelijkertijd gaat dienen ook ‘gewoon’ over de minste willen zijn. Over het doen van die klusjes die je liever niet doet. Waar je geen speciale gave voor nodig hebt. Jezus waste de voeten van zijn discipelen niet omdat Hij daar zo begaafd in was! Welke klussen doe jij, waar je geen speciale gave voor nodig hebt en waarvoor je van niemand echt waardering krijgt?

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt