Menu

Voor Effies

Alles kwijtraken, geen dak meer boven je hoofd hebben – het kan iedereen gebeuren. De diaconie van Enkhuizen heeft de handen ineengeslagen met de lokale woningstichting. Door praktische hulp en tijdelijk onderdak, krijgen mensen de gelegenheid hun leven weer op de rit te zetten. De Protestantse Gemeente Enkhuizen wil op deze manier laten zien dat de kerk er ook is voor wie buiten de boot valt.

Werken aan een nieuwe start

‘Voor Effies’ is er voor mensen bij wie het leven tegenzit. Theo Visser en Margreet Keesman zijn vanuit de diaconie betrokken: ‘Wij doen alles wat professionele hulpverleners niet doen, zo kun je het samenvatten. Dat is een bewuste keuze: wij zijn geen hulpverleners en willen dat ook niet worden.’ Wie bij ‘Voor Effies’ onderdak heeft, hoeft het allemaal niet alleen te doen. Begeleiding wordt geregeld door de diaconie.

Zo krijgen mensen een jaar lang de mogelijkheid van een nieuwe start, onder begeleiding van maatjes, professionele hulpverleners die de mensen bijstaan in de dagelijkse beslommeringen. Daarbij wordt wel verwacht dat mensen zelf ook stappen zetten.

‘Wij vinden dat we van God de opdracht hebben gekregen om naar elkaar om te zien. Een hulpvrager weet meteen dat dit ons uitgangspunt is, dat onderstreept zo’n afspraak in het kerkgebouw’ - De Diaconie

Intake in de kerk

Iedereen kan een verzoek indienen om bij ‘Voor Effies’ te wonen. Op elke aanvraag volgt een intakegesprek in de Zuiderkerk, de thuishaven van de diaconie. ‘Dat doen we bewust. Wij willen dat de link naar de kerk heel duidelijk is. Wij vinden dat we van God de opdracht hebben gekregen om naar elkaar om te zien. Een hulpvrager weet meteen dat dit ons uitgangspunt is, dat onderstreept zo’n afspraak in het kerkgebouw.’

De diaconie vraagt informatie op en indien nodig een machtiging van de kandidaat om namens hem of haar gegevens op te mogen vragen bij diverse instanties. Dat is nodig om vast te stellen of iemand geschikt is voor opvang elders. Eén van de afspraken is dat de overeenkomst ontbonden wordt als het onverhoopt niet werkt tussen diaconie en hulpvrager. De kracht van het project is de doorstroming, het gaat om tijdelijke woonplekken. Na maximaal een jaar krijgt de bewoner eenmalig een aanbod van de woningstichting.

Aan de slag

Er is met weinig middelen veel te bereiken, een paar ingrediënten zijn nodig. Het recept:

  • Eén of twee voortrekkers.
  • Een draaiboek, zie website.
  • Goed contact met de woningbouwvereniging en met het stads- en/of wijkteam in je woonplaats.
  • Enkele enthousiaste vrijwilligers die als maatje naast een bewoner willen staan.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt