gebedsweek voor vluchtelingen – Bid mee en heb lief

Bid mee en heb lief. Radicale liefde gaat over grenzen. Gave roept kerken op om van 17 tot 23 juni te bidden dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus. En om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Gave vraagt kerken om te blijven bidden voor vluchtelingen. Dat kan speciaal in de Vluchtelingengebedsweek 17-23 juni en/of op Vluchtelingengebedszondag 23 juni. Het actiepakket van Gave kan hierbij helpen.

Actiepakket

Gave heeft diverse materialen die je kunt gebruiken om deze dag onder de aandacht te brengen bij gemeenteleden. Het actiepakket bevat:

  • een preekschets
  • een PowerPoint presentatie
  • artikel voor in het kerkblad
  • materiaal voor het kinderwerk

Het actiepakket kun je gratis downloaden.