Menu

Vakantiegeld delen

Deel je vakantiegeld en verdubbel het plezier! Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld delen. Door het weggeven van een deel van je vakantiegeld, kunnen gezinnen die van een heel laag inkomen moeten leven toch op vakantie of een dagje uit.

In mei ontvangen veel mensen hun vakantiegeld. Voor de één is dat meer, voor de ander is dat minder of helemaal niets. Met de actie Vakantiegeld delen roepen de kerken in Apeldoorn hun leden op zich hier bewust van te zijn. Het doel van de actie is om geld in te zamelen voor mensen die niet op vakantie kunnen, omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Een tweede doel is mensen bewust maken van armoede in hun eigen woonplaats.

In Apeldoorn wordt de actie in 2018 voor de achtste keer georganiseerd. Ooit begon het met één kerk in De Maten, maar sinds vorig jaar wordt de actie in alle wijken van de stad gehouden en zijn meer dan twintig kerken betrokken!

'Wat zijn wij blij en ontroerd dat jullie aan ons denken en ons een vakantiegift toevertrouwen! Ik ben een alleenstaande moeder van drie kinderen en leef van een bijstandsuitkering. Daarvan kan ik geen vakantie betalen. We leven heel zuinig; moeten sparen voor nieuwe kleren en schoenen of excursies voor school. Fantastisch dat we in de schoolvakantie dagjes uit konden met ons gezin. We zijn naar een pretpark en de dierentuin geweest en we konden een gezinskaart kopen voor het zwembad. We zijn ook nog drie dagen bij familie op de camping in Zeeland geweest. Ik kon de kinderen niet meekrijgen toen we weer naar huis moesten. Wat hebben ze genoten!'

Hoe het werkt

Binnen de deelnemende kerken worden de leden gevraagd (een deel van) hun vakantiegeld beschikbaar te stellen. Deze bedragen worden via één rekeningnummer ingezameld en vervolgens verdeeld onder mensen die het goed kunnen gebruiken. De adressen worden voorgedragen door diaconieën, wijkteams, inloophuizen en de voedsel- en kledingbank. Mensen kunnen zich ook zelf melden om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de actie door middel van folders die door de kerken worden verspreid bij zorginstellingen, scholen en buurthuizen. Ook wordt er een persbericht in de lokale kranten geplaatst.

De verdeling vindt plaats door één of meer werkgroepen waarin de verschillende kerken uit de betreffende wijken samenwerken. Alle inschrijvingen worden getoetst. Een belangrijk criterium is dat potentiële ontvangers een inkomen van maximaal 110% van het minimumloon hebben. Huishoudens die binnen deze grens vallen, worden daarna ingedeeld op gezinssituatie. Er is een speciale verdeelsleutel ontwikkeld waarmee berekend kan worden voor welk bedrag een huishouden in aanmerking komt.

Om stil van te worden

De actie is steeds weer een groot succes. In 2017 was de opbrengst van de actie € 91.265,14. Dat is een bedrag om stil van te worden! Daarmee werden 1194 mensen geholpen, waaronder 506 kinderen. Geweldig!
Het geld wordt altijd persoonlijk overhandigd. Zo kan in een gesprek het doel van de actie toegelicht worden. Er ontstaan vaak bijzondere gesprekken. Mensen zijn heel dankbaar en weten altijd direct een goede besteding voor het extraatje: een dagje uit met de (klein)kinderen of een kamer verven.

Zelf vakantiegeld delen

De actie is redelijk gemakkelijk te organiseren. Zeker met de draaiboeken die via de website beschikbaar zijn. Trek voor het hele project ongeveer drie maanden uit. Die tijd heb je nodig om mensen op te roepen hun vakantiegeld te delen, om ontvangers op te roepen zich in te schrijven en om het geld daadwerkelijk uit te delen. Het is daarbij belangrijk gemeenteleden goed te informeren over de actie. Denk ook goed na over de meeste geschikte communicatiekanalen om potentiële hulpvragers te informeren. Werk tenslotte met duidelijke toetsingscriteria.

Amersfoort

In Amersfoort wordt deze actie in 2018 al voor de vijftiende keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse kerk Amersfoort en de diaconie van de Protestantse kerk Hoogland/Amersfoort-Noord. Vorig jaar was de opbrengst maar liefst 52.000 euro. Daarmee konden 145 personen of gezinnen blij worden gemaakt.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt