Berichten

Samen tegen armoede - Praktische handreiking voor kerken

Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband…