Berichten

chrch

chrch, een app voor elke kerk

/
Een gratis app voor kerken, met een ‘smoelenboek’, oppasrooster…

Collectegeld moet rollen

Vrijwel alle kerken in Nederland kennen de goede gewoonte om…

Collecte-app voor kerken

Momenteel vindt in de Opstandingskerk in Zwolle een pilot plaats…