Steun een Eerlijk Kinderpardon

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dit maakte voor honderden kinderen een einde aan jarenlange onzekerheid over hun toekomst. Deze in Nederland gewortelde kinderen spreken Nederlands, gaan naar school, hebben vrienden en zitten op voetbal of korfbal. Ze horen thuis in Nederland. Toch misten ongeveer 600 kinderen de boot. Zij zijn onterecht uitgesloten van het Kinderpardon terwijl zij door langdurig verblijf geworteld zijn geraakt in Nederland.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet onder toezicht van het rijk stonden – terwijl ze wel bij hun burgemeesters bekend waren. Of omdat ze inmiddels te oud zijn – en dus nog veel langer in Nederland zijn. Deze regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen.

Ook de ombudsman is erg kritisch over het door het kabinet gevoerde beleid.

Daarom voeren VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. Zij willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen.  Samen met vele burgemeesters  strijden ze voor een Kinderpardon voor alle gewortelde kinderen in Nederland. 

Teken de petitie

Steun deze actie en teken de petitie op www.eerlijkkinderpardon.nu.

pardon2