Menu

Coördinatie en communicatie

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen en hulp te bieden waar dat nodig is. Als kerken hebben we immers netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet.

Stappen in je eigen gemeente

In deze corona-crisis moeten ook kerken hun positie bepalen en handelen. Er komen allerlei vragen op kerken af. Hoe blijf je betrokken op elkaar en op de wijk in een tijd van ‘sociale onthouding’? Hoe deel je met elkaar geloof, hoop en liefde als je niet meer kunt samenkomen? Hoe kun je snel schakelen en de gemeente informeren als er dringend hulp gewenst is? De verwachting is dat er langere tijd op veel verschillende fronten hulp nodig zal zijn. Binnen onze kerken is heel wat menskracht beschikbaar voor gezamenlijke inzet. Concreet stellen wij voor dat elke kerk vijf stappen zet of checkt of ze al gezet zijn.

Stap 1: Voer regie via een regiegroep of crisisteam

Het is vooral belangrijk om snel te schakelen en duidelijk te communiceren. Stel daarom een klein crisisteam samen dat besluiten kan nemen. Denk aan een ouderling, predikant, iemand van de diaconie, een gemeentelid en iemand voor de communicatie. Het crisisteam voert structureel online overleg. Daarnaast is er natuurlijk snel contact via de app.

  • Kies een duidelijk communicatiemiddel. Zorg dat je besluiten en informatie helder wordt verwoord. Gebruik daarbij één hoofdcommunicatiekanaal dat iedereen in de gemeente bereikt. Van daaruit kunnen ook andere kanalen worden gevoed. In Vathorst worden jongeren apart bereikt door de jeugdpastor door middel van een vlog of audiobericht via insta etc. Schrijf naast alle zakelijke informatie en besluiten regelmatig een pastorale/diaconale nieuwsbrief (download een inspirerend voorbeeld).

Stap 2: Volg de richtlijnen van de overheid en het RIVM

Alles wat kerken organiseren, moet binnen de regels en adviezen van het RIVM vallen.

Een mooi voorbeeld van een corona nieuwsbrief

Stap 3: Inventariseer de hulpvragen en het hulpaanbod in je kerk

Heb oog voor vragen en noden van de gemeenteleden, is iedereen in beeld? Maar ook voor het potentieel en voor de initiatieven die genomen worden. Inventariseer en koppel vraag en aanbod aan binnen en buiten de gemeente aan elkaar.

  • Benut bestaande netwerken. Vraag aan kringleiders om te bellen met alle kringleden. De oudste en diaken van een kring verzamelen de opvallende punten, zo heeft crisisteam overzicht over de pastorale en diaconale situatie.
  • Let op kwetsbaren. Organiseer proactief een belronde met bijzondere groepen: ouderen, werkers in de zorg, mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers, etc. Denk hierbij aan beeldbellen, facetime etc.
  • Zoek ook je wijkgenoten. Blijf betrokken op de wijk. Doe mee met de landelijke actie www.nietalleen.nl en meld wat je kunt betekenen. Proactief: zijn er alternatieven voor zaken als een wijkmaaltijd? In Vathorst hebben ze gekozen voor bezorging aan huis en een praatje op afstand. Daarnaast staan ze in nauw contact met het Sociale Wijkteam.

Stap 4: Zoek vanuit de regiegroep contact met andere lokale kerken/organisaties

Juist nu kunnen kerken in dezelfde woonplaats of regio van elkaar leren en samen optrekken. Veel plaatsen hebben een Diaconaal Platform of een Raad van Kerken. Als kerken samenwerken is er een behoorlijke infrastructuur en potentieel aan mensen. En ieder heeft weer andere creatieve oplossingen.

Stap 5: Stem gezamenlijk af met de plaatselijke overheid

Binnen het sociale domein heeft de lokale overheid zicht op andere aspecten. Zij hebben problemen die in bepaalde buurten of wijken spelen in kaart. Ook werken zij samen met welzijnsorganisaties, voedselbanken en dergelijken. Stem gezamenlijk af met de plaatselijke overheid.

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt