Stagg en De Hoop

Korte tijd geleden werden STAGG en Cruciaal als onderdeel van Lelie Zorggroep failliet verklaard. Deze afdelingen zouden een doorstart maken onder een seculiere organisatie. Nadat dit bekend werd, zijn verschillende medewerkers van (voorheen) Stagg en Cruciaal met De Hoop ggz in gesprek gegaan over de mogelijkheid om bij De Hoop te komen werken. De behoefte bleek groot om bij een identiteitsgebonden organisatie te blijven werken.

Afgelopen zomer zijn alle medewerkers die voorheen bij STAGG in Houten werkten in dienst van De Hoop gekomen. Ook de meeste cliënten zijn met hen meegegaan en hebben hun behandeling bij De Hoop voortgezet. Dit geldt ook voor een deel van de medewerkers en cliënten van Cruciaal. De Hoop is blij met de komst van deze nieuwe medewerkers en maakt graag samen met hen de missie van De Hoop waar: mensen op weg helpen naar een nieuw leven.

Het doel is om samen met het team van voormalig STAGG-professionals ook in de toekomst de best passende zorg te kunnen bieden aan de achterban van deze voormalige organisatie. De Hoop heeft zich al jaren hard gemaakt om de christelijke GGZ in Nederland sterk te maken en te behouden. Zij zal zich blijven inspannen om vanuit het Evangelie professionele zorg te bieden aan mensen die met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek te maken hebben.

Collectes

Omdat STAGG historisch verbonden was aan de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben veel kerken ook altijd financiële steun aan de STAGG geboden. Nu de STAGG niet meer bestaat vervalt die specifieke mogelijkheid. Natuurlijk is het mogelijk om De Hoop financieel te steunen en zo bij te dragen aan christelijke ggz-zorg, vooral de activiteiten die niet of maar deels door verzekeraars of overheid worden betaald. Kijk voor meer informatie op Stichting Vrienden van De Hoop (www.vriendenvandehoop.nl).

Via een brief heeft De Hoop alle NGK diaconieën hierover recent geïnformeerd.