Menu

Sociale kaart als hulpmiddel

Het diaconale handelen van de kerk bevindt zich niet op een eiland, maar is een onderdeel van een groter geheel. Daarom is het goed je omgeving te kennen en te weten welke andere instellingen en voorzieningen er zijn in jouw buurt.  Een sociale kaart kan daarbij helpen.  Zo‘n sociale kaart geeft een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening bij jouw in de buurt. Het opzetten van een sociale kaart is een investering waar je als diaken de vruchten van plukt.

Waarom een sociale kaart?

Je kunt een sociale kaart op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld met het oog op:

Doorverwijzen

Een sociale kaart geeft een overzicht van organisaties en instellingen waarnaar je kunt doorverwijzen. Zorg ook dat je als diaconie (of diaconaal platform) vindbaar bent. Organisaties kunnen dan ook naar de diaconie verwijzen bij vragen waar zij niet in kunnen voorzien.

Samenwerken

Een sociale kaart geeft inzicht in welke kerken, organisaties en instellingen nog meer actief zijn in je buurt. Deze informatie kan aanleiding zijn om de handen ineen te slaan en op concrete punten samen te werken. Samen sta je sterker en het bundelen van krachten, middelen, kennis en ervaring leidt tot een effectievere diaconale inzet in je eigen plaats.

Inspringen op gaten

Een sociale kaart geeft inzicht in wat er al aan hulp geboden wordt. Daarmee wordt ook zichtbaar welke noden blijven liggen. Je krijgt een goed beeld van de situatie door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren in de buurt. Wil je weten hoe je dat kunt aanpakken? Kijk dan bij het buurtonderzoek.

Hoe maak ik een sociale kaart?

Er zijn diverse informatiebronnen die je kunt gebruiken voor het maken van een sociale kaart. Hieronder geven we een paar suggesties.

  • De Stadsgids of gemeentegids: In de stadsgids of gemeentegids staan alle voorzieningen en instellingen die er zijn in die stad, dorp of gemeente. Gebruikelijk is dat steden en dorpen elk jaar een nieuwe gids uitgeven, die dan op internet wordt geplaatst of huis aan huis wordt bezorgd. Op de website van de plaatselijke gemeente vind je meer informatie.
  • Telefoonboek of gouden gids.
  • Op internet kun je zeer veel informatie vinden. Enkele nuttige websites vind je hiernaast.
  • Kerken in de omgeving: misschien heeft een kerk in de omgeving al een actuele sociale kaart gemaakt. Zo niet, dan kun je wellicht gezamenlijk een sociale kaart opstellen en bijhouden.

Schema

De gevonden informatie kun je in een schema zetten, zodat je in één oogopslag de gegevens kunt vinden. Periodiek kun je het schema langslopen om te zorgen dat de gegevens actueel blijven.

Tips

  • Maak het niet te ingewikkeld, het is namelijk best een klus om een goede sociale kaart te maken en deze actueel en kloppend te houden.
  • Zoek iemand in je gemeente met deze kennis (de ‘wandelende’ sociale kaart).
  • Benut het WMO-loket van de gemeente.
  • Deel de gegevens via een service als dropbox of google docs. Zo kan elke diaken er makkelijk bij om de gegevens te raadplegen en waar nodig bij te werken.

Aanvullingen of suggesties?

Heb je aanvullingen, suggesties, goede voorbeelden of andere tips? Geef ze aan ons door.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt