Menu

Signaleren

Hoe vind je mensen die hulp nodig hebben?

Het is niet makkelijk om toe te geven dat je het niet redt en om hulp te vragen. Daardoor blijven situaties van armoede en schulden vaak lang verborgen. Lastig voor jou als diaken. Hoe krijg je er toch zicht op? Allereerst door zelf je oren en ogen open te houden en signalen te herkennen. En daarnaast door ervoor te zorgen dat je als diaconie duidelijk te vinden en makkelijk aanspreekbaar bent.

Oren en ogen open

Het is belangrijk dat je weet wie extra kwetsbaar is en een groter risico loopt op financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat het dan bijvoorbeeld gaat om alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, asielzoekers en statushouders, mensen met psychische problemen of een chronische ziekte of handicap. Meer risicogroepen vind je op onze website 

Let verder ook op zogenaamde kruispunten in levens van mensen. Grote veranderingen in het leven, zoals trouwen, verhuizen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden en een baan verliezen, zijn een belangrijke oorzaak van schulden. 

Verder zijn er bepaalde signalen die je meer kunnen vertellen. Gaan mensen niet op vakantie? Ontbreken ze bij feestjes en sociale activiteiten? Gaan de kinderen niet mee op schoolreisje? Zie je stapels ongeopende post liggen? Draagt men kleding die niet past bij het huidige seizoen? Zijn de gordijnen ook overdag vaak dicht? Is er weinig reactie op mailtjes of telefoontjes? Het kunnen signalen zijn dat iemand financiële problemen heeft.

Let op zogenaamde kruispunten in levens van mensen

Vraag aan de wijkouderling, predikant en pastorale bezoekers om hun vermoedens met de diaconie te delen. Door hun bezoeken weten ze vaak wat er speelt en kunnen diakenen daarmee van waardevolle informatie voorzien. 

Check als diaken zelf ook regelmatig je wijk en breng in kaart wie tot deze kwetsbare groepen behoren of wie op zo’n kruispunt in het leven staat. Spreek binnen de diaconie af dat deze mensen minstens een keer per jaar bezocht worden. 

Diaconale vertrouwenspersoon

Je kunt er ook voor kiezen om een diaconale vertrouwenspersoon aan te stellen. Gemeenteleden kunnen dan contact opnemen met deze vertrouwenspersoon, in situaties van zowel sociale als financiële problemen. Dat hulpvragen door deze diaconale vertrouwenspersoon vertrouwelijk worden behandeld mag helder zijn. Door deze diaconale vertrouwenspersoon een klein werkbudget te geven, hoeft niet alles afgehandeld te worden in de diaconie. Je kunt daar vooraf duidelijke richtlijnen voor opstellen. 

Bespreekbaar maken

Het bespreekbaar maken van armoede kan ongemakkelijk zijn. Maar het is wel heel belangrijk. Daarom volgen hier enkele tips:

  • vraag hoe het gaat. Zeg dat je gehoord hebt over bepaalde zorgen, en dat je wilt vragen of hulp gewenst is. Wanneer je slechts een vermoeden hebt, houd het dan meer algemeen.
  • Vul stiltes in een gesprek niet te snel op. Stiltes kunnen rust creëren en geven de andere de gelegenheid om na te denken alvorens wat te zeggen.
  • Pak niet meteen pen en papier. Anders lijk je een soort controleur. Later in het gesprek, of eenmaal weer thuis, kun je altijd nog de benodigde gegevens noteren.
  • Maak er een gewoonte van om aan het eind van een bezoek gewoon en ontspannen over je taak als diaken te vertellen: ‘Als diaken weet ik uit ervaring dat je zomaar financieel in de knel kunt komen. Vaak hebben mensen de neiging om dat voor zichzelf te houden. Mocht zoiets zich bij jullie voordoen, dan wil ik dat jullie weten dat ik bereikbaar en beschikbaar ben om te luisteren en mee te denken over oplossingen. Aarzel niet om dan contact met me op te nemen.’

Laat je vinden

Als diaken doe je zelf je best om mensen met financiële problemen op het spoor te komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen weten wat de diaconie hen kan bieden. Ga er niet zomaar vanuit dat iedereen wel weet waarvoor je precies bij de diaconie terecht kunt, want dat is helaas niet zo! Vraag jezelf daarom eens af, hoe toegankelijk is onze diaconie, voor gemeenteleden en voor mensen van buiten de gemeente? Hoe zichtbaar zijn we, bijvoorbeeld op de website van onze kerk? Op welke manier informeren we mensen over wie we zijn en wat we kunnen doen? Zijn andere organisaties in onze omgeving op de hoogte van de mogelijkheden van onze diaconie en gemeente? 

Want hulpvragen bij de diaconie kunnen ook binnenkomen via maatschappelijke organisaties, gemeentelijke schuldhulp en sociale wijkteams. Dat zijn de partijen die mensen dagelijks ontmoeten. Het is goed om daar als diaconie en diaconaal vertrouwenspersoon contacten mee te onderhouden.  

Maak je hulpaanbod zichtbaar en concreet en vertel hoe je bereikbaar bent en zorg ervoor dat mensen in nood de diaconie snel kunnen vinden en bereiken. Dat kan bijvoorbeeld met een flyer over de diaconie. Daarin maak je jezelf bekend en geef je beknopt aan in wat voor situaties mensen een beroep kunnen doen op de diaconie, welke spelregels er zijn en welke criteria de diaconie hanteert voor het geven van hulp. De flyer kun je afgeven bij ieder eerste bezoek of je voegt hem toe aan een welkomstmand voor nieuwe leden. Ook kun je de flyer delen in het netwerk van organisaties waarmee je als diaconie contact hebt. De informatie kun je ook eenvoudig toevoegen op de website van de diaconie. Op www.diaconaalsteunpunt.nl vind je een voorbeeld van een flyer die je hiervoor kunt gebruiken.  

Weten de mensen die financiële steun nodig hebben dat ze bij jullie aan kunnen kloppen? Waaruit blijkt dat? Wat kan beter?

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt