Zorg voor vreemdelingen

Daadwerkelijk omzien naar vreemdelingen is een opdracht die God al vanaf het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Deze opdracht komt veelvuldig in zowel het Oude als het Nieuwe Testament naar ons toe. Het feit dat het één van de werken van barmhartigheid is (Mat 25:35) onderstreept nog een keer duidelijk hoe serieus God hierover is!

God wil dat wij ons blijven herkennen in de positie van de vreemdeling. Alleen zo kan zijn genade blijven stralen! Dat besef van zijn genade zal vervolgens onze omgang met vreemdelingen stempelen. Bovendien helpt het beeld van vreemdeling ons om te beseffen dat wij zelf alles van God hebben gekregen. Onze vrijheid, onze vrede, onze welvaart, al onze persoonlijke bezittingen zijn geen verworven rechten, maar blijk van zijn genade.

God let dan ook scherp op hoe zijn kerk vreemdelingen behandeld. Weerspiegelen we in ons handelen onze God, die vreemdelingen zo nadrukkelijk in bescherming neemt?

Professor Ad de Bruijne schreef een advies met betrekking tot asielzoekers en kerkelijk (diakonaal) beleid.

Ik was een vreemdeling en u sloot mij op

Tenslotte nog iets over asielzoekers in vreemdelingenbewaring. In Nederland worden ieder jaar ongeveer acht- tot tienduizend vreemdelingen opgesloten. Ze hebben niets misdaan, maar zijn in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek of uitzetting. Geen veroordeelde criminelen dus, maar mensen die niet beschikken over de juiste documenten. In deze gevangenissen houden ze daar geen rekening mee. Sterker nog, de omstandigheden zijn strenger en soberder dan in gewone gevangenissen. Vanwege deze omstandigheden uitte de Nationale ombudsman begin 2013 stevige kritiek op de verantwoordelijke minister. En ook internationaal wordt het in Nederland gevoerde beleid scherp veroordeeld.

Vluchtelingen wereldwijd

Over de drempel

Ook dit jaar zullen weer duizenden vluchtelingen een eigen woning krijgen in ons land. Iedere gemeente moet daarvoor woningen beschikbaar stellen. Vluchtelingen zijn of komen daardoor ook bij jou in de buurt. Meestal is de vluchteling dan nog maar kort in Nederland. Hij spreekt onze taal nog beperkt en moet helemaal wennen aan een nieuwe cultuur. Het contact met een nieuwe vluchteling is niet altijd gemakkelijk, zeker als je nog geen ervaring hebt met asielzoekers of andere culturen. Daarom heeft Gave een brochure ontwikkeld. Dit boekje bevat achtergronden en adviezen voor het contact met vluchtelingen in de wijk. Je kunt het boekje gratis downloaden of bestellen voor €2,50 via de website van Gave.

Wat kun je doen?

  • Allereerst bidden voor de mensen die het betreft en voor een humaner beleid.
  • Daarnaast kun je met gemeenteleden zogenaamde wakes bijwonen. Deze wakes vinden eens in de maand plaatsvinden bij de detentie- en uitzetcentra. Nederland heeft vier detentiecentra voor vreemdelingen, Alphen aan de Rijn, Zeist, Schiphol-Oost en Zestienhoven. Een groep van verschillende organisaties en vrijwilligers gaat dan naar één van de centra om daar stil te staan bij het strenge vreemdelingenregime.
  • Bekijk de film Exit en de ZEMBLA uitzending ‘De gevangenen van gebouw 4’ om een beter beeld te krijgen.
  • Teken de petities van Amnesty International en/of vluchtelingenwerk.
  • Laat je stem horen bij lokale politieke partijen. Zij kunnen daarmee de fracties in de kamer weer steunen.
  • Steun organisaties die zich inzetten voor alternatieven.
  • Kom je schrijnende situaties tegen van vreemdelingen detentie? Geef deze dan door via het meldpunt vreemdelingendetentie. Daardoor komt er steeds meer openheid over de situatie rondom vreemdelingen detentie.

Meer informatie

Stichting INLIA – www.inlia.nl

Het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA biedt onder andere voorlichting en ondersteuning bij de zorg voor asielzoekers in nood

Stichting GAVE – www.gave.nl

Gave begeleidt plaatselijke christenen vanuit de kerken bij het werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief in het leggen van contacten tussen Nederlandse christenen en asielzoekers.

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt www.stichtinglos.nl

Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

Basisrechten.nl

Zonder papieren betekent niet zonder rechten! Dit document beschrijft de basisrechten voor ongedocumenteerden in Nederland.

Brandpunt

De Europese commissaris voor mensenrechten en artsen veroordelen het huidige beleid van staatsecretaris Teeven. Bekijk de aflevering van Brandpunt met als titel ‘Gele kaart voor Teeven‘.

Bijbels in diverse talen

Via de bijbelvereniging zijn gratis bijbels in diverse talen verkrijgbaar, waaronder Grieks, Hongaars, Italiaans, Kirgizisch, Koerdisch, Oezbeeks, Pools, Russisch, Spaans en Tadzjieks. Bijbels in deze talen kunnen worden aangevraagd op www.bijbelvereniging.nl via ‘Gratis Bijbels bestellen’ > ‘Opmerkingen’.