Samen tegen armoede – Praktische handreiking voor kerken

Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband van kerken, heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is ‘Samen tegen armoede’.

In plaatselijke kerken zijn duizenden vrijwilligers actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, ’empowerment’, belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt veel bij kijken. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens ‘op een rij te zetten’. Mede met behulp van de rijke ervaring, kennis en inzet van diezelfde plaatselijke vrijwilligers, is in de handreiking ‘Samen tegen armoede’ geprobeerd in die behoefte te voorzien. Zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak en een ‘checklist’ voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Onderwerpen

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:

  • Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
  • Vinden van mensen in nood
  • De sociale kaart
  • Mensen en middelen
  • Manieren van hulpverlenen
  • Houding van de hulpverlener
  • Samenwerking
  • Bewustwording in de kerken
  • Publiciteit
  • Politieke beïnvloeding

De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen.

Bestel ‘Samen tegen armoede’ voor €5,- inclusief verzendkosten.

Klik hier om de publicatie te downloaden als  pdf-document.