Ruim 8 ton voor noodhulpfonds voor vluchtelingen

Project 10 27 heeft afgelopen maanden ruim 800.000 euro ontvangen voor het noodhulpfonds vluchtelingen. Daardoor is er crisishulp gegeven aan vluchtelingen in Midden-Oosten, langs de vluchtroute naar Europa en in Nederland. De vijf organisaties (Diaconaat CGK, Gave, GZB, Hulp Oost-Europa en Verre Naasten) die participeren in het noodhulpfonds zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst.

Op dit moment zijn zestig miljoen mensen wereldwijd op de vlucht, op zoek naar vrede en veiligheid. Een relatief klein deel van al die vluchtelingen komt naar Europa. Velen geven de vluchtelingen een hartelijk welkom, maar er is ook onrust, angst en afweer. Politici lijken nog niet tot een gezamenlijk beleid te komen. Ook kerkelijke gemeente kunnen niet om vluchtelingen heen. Beide houdingen komen voor: afweer en gastvrij welkom willen heten. Project 10 27 wil kerken graag ondersteunen om vanuit Gods Woord onze houding tegenover vluchtelingen te vinden. Daarom zijn er drie praktische bijbelstudies ontwikkeld die helpen om als gemeente in gesprek te gaan over vluchtelingen en te leren wat God hierover zegt en de handen uit de mouwen te steken.

Bijbelstudies

Bij de bijbelstudies is een handleiding voor de gespreksleider beschikbaar. De bijbelstudies zijn er ook in het Engels en zullen in meerdere talen vertaald worden voor gebruik door kerken langs de vluchtroute. De bijbelstudies zijn gratis te downloaden.