reminder armoede onderzoek 2019

Op dit moment vindt een landelijk armoede-onderzoek plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, waar ook het Diaconaal Steunpunt actief deelnemer van is. Het armoedeonderzoek brengt de diaconale hulpverlening door kerken in Nederland in kaart. Ook dit jaar worden de diaconieën van de GKv NGK en CGK uitgenodigd mee te doen. Meedoen is van harte aanbevolen!

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen voor de kerken, de lokale overheid en de landelijke overheid. Deze aanbevelingen helpen de inzet tegen armoede verder te verbeteren. 

Hoe doe je mee?
Meedoen kan eenvoudig door het invullen van een online vragenlijst. Je vult de vragenlijst een keer in namens de diaconie. Het gaat daarbij om de gegevens van 2018.

Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek en kies ‘Overige kerkgenootschappen.
De deadline voor het invullen is 24 mei

De achtergronden van het armoedeonderzoek lees je hier.