Regiobijeenkomsten samen tegen armoede

Op het diaconale erf gonst het van de activiteiten tegen armoede in Nederland. In de recente bundel ‘Betrokkenheid troef’ vind je daar diverse voorbeelden van. Ook uit het Armoedeonderzoek naar hulpverlening door diaconale organisaties, dat najaar 2016 verscheen, blijkt hoeveel geld, uren en aandacht kerken besteden aan mensen die in de knel zijn geraakt. Het Knooppunt kerken en armoede, dat de bundel publiceerde en het armoedeonderzoek uitvoerde, organiseert de komende tijd vier regionale bijeenkomsten over het thema armoede.

Samen sterker

Het Knooppunt Kerken en Armoede werd opgezet door een groot aantal kerkelijke partners. Ook de GKv, NGK en CGK zijn deelnemer van het knooppunt. Het belangrijkste doel van die samenwerking is de krachten te bundelen in de strijd tegen het onrecht van armoede. Die meerwaarde van brede samenwerking geldt ook voor het plaatselijke diaconale werk.

Naast mensen staan die in de knel zijn gekomen, is vaak heel intensief. Het vraagt compassie en trouw. En het vraagt de nodige kennis en vaardigheden om mensen te helpen, moreel te steunen, moed te geven en hun zaak te bepleiten in kerk en samenleving. Niet iedere diaken heeft al die kennis en vaardigheden in huis. In de samenwerking in bijvoorbeeld diaconale platforms kunnen vrijwilligers elkaar aanvullen. De een heeft dit in huis, de ander dat. Goede onderlinge contacten tussen diaconieën, parochiële caritasinstellingen, diaconale platforms, noodfondsen, schuldhulpmaatjes en voedselbanken kunnen hulpverlening en pleitbezorging een stuk effectiever maken. Het geheel is dan meer dan de som der delen.

Regionale avonden

Om elkaar te inspireren, kennis en ervaring uit te wisselen en onderlinge contacten tot stand te brengen of te versterken, worden er regionale ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Welke mogelijkheden kunnen we elkaar aanreiken en wat kunnen we van elkaar leren? Welke dilemma’s, voetangels en klemmen komen we tegen en welke oplossingen zien we daarvoor? Hoe kunnen de verschillende netwerken elkaar ontmoeten en versterken? In twee rondes zijn er workshops over ‘Armoede en de kerken’, noodfondsen, diaconale platforms en voedselbanken. Er is ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming.

Wanneer en waar?

Donderdagavonden, 18.00 – 21.30 uur

30 maartregio noord / Kruiskerk Meppel
6 aprilregio zuid / Adventskerk Eindhoven
11 meiregio west / Het Baken Woerden
18 meiregio oost / Ichthuskerk Deventer-Colmschate

Download de uitnodigingsfolder.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

 

Bron afbeelding: Knooppunt Kerken en armoede