Rechten en plichten van asielzoekers

In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en plichten. Hoe zit dat precies? In deze factsheet krijg je antwoord op vragen als: hebben asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang een woning?

Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat de factsheet in op de rechten en plichten van asielzoekers en vervolgens op die van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus. Tenslotte kun je meer lezen over de aantallen – over hoeveel asielzoekers hebben we het nu? – en sluit de factsheet af met een begrippenlijst.

Welke rechten en plichten hebben asielzoekers in Nederland?

 

afbeelding: factsheet Welke rechten en plichten hebben asielzoekers in Nederland © Movisie