Menu

Over dit protocol

Dit protocol is een handreiking om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten. Voor de tekst en inhoud van dit protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk in Nederland en de Reformatorische kerken en van gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

[ versie: 1.1 | 28 mei 2020 ]

Waarom een protocol?

Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 wordt dat maximaal 100 mensen. Kerken kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online eredienst nog steeds een goede en verstandige aanvulling op de voorzichtig op te starten bijeenkomsten en activiteiten.

Update 28 mei: Het maximum van 30 respectievelijk 100 mensen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die mensen die noodzakelijk zijn voor het organiseren van de eredienst. Daarbij gaat het om de volgende personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de koster. Let er op dat deze groep mensen wel in verhouding staat tot het aantal toegestane bezoekers. Het is nog steeds niet aan te bevelen de grens van de dertig of honderd mensen op te zoeken, zoals die wel wordt gehanteerd in cafés en restaurants.

Let op: de voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat je de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Dit protocol wordt daar voortdurend op aangepast. Check onze website om te controleren of je de meest actuele versie hebt geopend. Het versienummer staat bovenaan deze pagina.

Uitgangspunten bij de versoepeling

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. We doen dat om de meest kwetsbaren te beschermen en mee te helpen dat de zorg het aankan. Tegelijk willen we het kerkzijn zo optimaal mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te ontmoeten en om toegerust de wereld in te gaan.

Basisregels bij de versoepeling

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er wordt anderhalve meter afstand gehouden. De  kerkgebouwen zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan, vooralsnog is er geen gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaar.

Algemene uitgangspunten

Verder geldt voor de overige kerkelijke activiteiten het advies:

  • Kun je de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.

Wat mag wel?

Twee erediensten op één dag in één kerkgebouw zijn mogelijk, als het een dienst in de ochtend betreft en een dienst in de middag of avond. Het gebouw moet dan tussendoor gereinigd en geventileerd worden.

wat mag (nog) niet?

  • meerdere erediensten direct achter elkaar laten plaatsvinden;
  • meerdere groepen mensen gelijktijdig in diverse zalen in het kerkgebouw plaatsen.

Dit omdat de hygiënemaatregelen dan niet in acht genomen kunnen worden en omdat de logistiek rond het gebouw (parkeren, aanrijden) dan een obstakel vormt.

1 Kerkelijk spoorboekje

Vanaf 1 juni: Oefenperiode voor activiteiten met max. 30 deelnemers
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 30 deelnemers, als dat kan volgens het maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan (zie paragraaf 2) en met inachtneming van de basisregels zoals uitgewerkt in het gebruiksplan. Geadviseerd wordt deze oefenperiode uit te voeren met de mensen die vanaf 1 juli een rol gaan vervullen in het organiseren en coördineren van de activiteiten met meerdere kerkleden.

Vanaf 1 juli: Als het goed gaat, activiteiten met max. 100 deelnemers
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 100 deelnemers, als dat kan volgens het maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan en met inachtneming van de basisregels zoals uitgewerkt in het gebruiksplan.

Update 28 mei: Het maximum van 30 respectievelijk 100 mensen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die mensen die noodzakelijk zijn voor het organiseren van de eredienst. Concreet gaat het daarbij om de volgende personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de koster. Let er op dat deze groep mensen wel in verhouding staat tot het aantal toegestane bezoekers. 

2 Gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders.

  1. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan naar aanleiding van dit protocol.
  2. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.
  3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers.
  4. Professionals in de kerk (predikanten, kerkelijk werkers, kosters), vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM.

2.1 In te vullen format

In de week van 18 mei wordt een format voor een gebruiksplan gepubliceerd die je kunt gebruiken voor je eigen situatie. Daarmee beschik je snel over een uitgewerkt plan. Dit format is dan te vinden op: ww.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

Zorg ervoor dat het gebruiksplan makkelijk te gebruiken is en voldoende aansluit bij de verschillende bijeenkomsten en activiteiten. En dat het gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het betreffende kerkgebouw.

2.2 Onderdelen van het gebruiksplan

In dit protocol vatten wij de noodzakelijke onderdelen van het gebruiksplan samen.

Veel gestelde vragen

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt