Menu

Over dit protocol

Dit protocol is een handreiking om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten. Voor de tekst en inhoud van dit protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk in Nederland en de Reformatorische kerken en van gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

[ versie: 1.3.1 | 2 juli 2020  Wijzigingen onderstreept en vet onderstreept.]

Geen maximum per 1 juli

Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard.  Daarmee vervalt de eerdere beperking dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen tegelijk een kerkdienst zouden mogen bijwonen.

Voor kerken die meer dan honderd mensen willen toelaten geldt dat de kerkgangers zich vooraf moeten registeren. Verder moet er vooraf (bij aanmelding of bij binnenkomst) worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben. Ook moeten er vaste plekken zijn aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten. Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

Waarom een protocol?

Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 geldt geen maximum aantal bezoekers meer, zolang er ander halve meter afstand wordt bewaard. Het is verplicht om te werken met een reserveringssysteem, vaste zitplaatsen en gezondheidscheck vooraf. Kerken kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Aangezien een deel van de gemeente nog steeds niet aanwezig zijn Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online eredienst nog steeds een goede en verstandige aanvulling op de voorzichtig op te starten bijeenkomsten en activiteiten.

Let op: de voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat je de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Dit protocol wordt daar voortdurend op aangepast. Check onze website om te controleren of je de meest actuele versie hebt geopend. Het versienummer staat bovenaan deze pagina.

Uitgangspunten bij de versoepeling

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. We doen dat om de meest kwetsbaren te beschermen en mee te helpen dat de zorg het aankan. Tegelijk willen we het kerkzijn zo optimaal mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te ontmoeten en om toegerust de wereld in te gaan.

Basisregels bij de versoepeling

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er wordt anderhalve meter afstand gehouden. De  kerkgebouwen zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan, vooralsnog is er geen gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaar.

Binnen de richtlijnen van dit protocol heeft de kerk de autonomie eigen afwegingen te maken en dit te noteren in een eigen gebruiksplan.

Algemene uitgangspunten

Verder geldt voor de overige kerkelijke activiteiten het advies:

  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
  • Zijn er toch redenen om elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.

Wat mag wel?

Meerdere erediensten op één dag in één kerkgebouw zijn mogelijk, als het diensten op verschillende dagdelen betreft. Het gebouw moet dan tussendoor gereinigd en geventileerd worden.

wat mag (nog) niet?

  • meerdere erediensten direct achter elkaar laten plaatsvinden.

Dit omdat de hygiënemaatregelen dan niet in acht genomen kunnen worden en omdat de logistiek rond het gebouw (parkeren, aanrijden) dan een obstakel vormt.

1 Kerkelijk spoorboekje

Vanaf 1 juni: Oefenperiode voor activiteiten met max. 30 deelnemers
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 30 deelnemers (exclusief medewerkers), als dat kan volgens het maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan (zie paragraaf 2) en met inachtneming van de basisregels zoals uitgewerkt in het gebruiksplan. Geadviseerd wordt deze oefenperiode uit te voeren met de mensen die vanaf 1 juli een rol gaan vervullen in het organiseren en coördineren van de activiteiten met meerdere kerkleden.

Vanaf 1 juli:

Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Het is daarnaast verplicht om te werken met een reserveringssysteem, vaste zitplaatsen en gezondheidscheck vooraf.

2 Gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders.

  1. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan naar aanleiding van dit protocol.
  2. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.
  3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers.
  4. Professionals in de kerk (predikanten, kerkelijk werkers, kosters), vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM.

2.1 In te vullen format

Er is een format voor een gebruiksplan gepubliceerd, die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie. Daarmee beschik je snel over een uitgewerkt plan. Dit format is dan te vinden op: www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

Zorg ervoor dat het gebruiksplan makkelijk te gebruiken is en voldoende aansluit bij de verschillende bijeenkomsten en activiteiten. En dat het gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het betreffende kerkgebouw.

2.2 Onderdelen van het gebruiksplan

In dit protocol vatten wij de noodzakelijke onderdelen van het gebruiksplan samen.

Veel gestelde vragen

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt