Menu

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Het Diaconaal Steunpunt (DS) respecteert de privacy van jou als bezoeker van onze website en ook van alle vragenstellers aan de helpdesk. Eventuele gegevens die je via deze website of per e-mail aan het DS verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen informeren en te adviseren. Daarbij conformeert het DS zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

Het DS nam maatregelen om je bezoek aan en het gebruik van deze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.diaconaalsteunpunt.nl plaatst, bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

Heb je bezwaar tegen registratie van je gegevens en/of vermoed je dat er van misbruik van jouw gegevens sprake is, meldt ons dat direct via info@diaconaalsteunpunt.nl of 038-4270480. Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw eigen gegevens.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Het DS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die je bezoekt.

Het DS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden je daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je deze site bezoekt.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt