Menu

Over de ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften die worden gedaan aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Ons landelijk verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland is per 1 januari 2008 bij groepsbeschikking in zijn geheel aangewezen als ANBI.

Informatieplicht

Zoals wellicht bekend zijn aan instellingen met een ANBI-erkenning strengere eisen gesteld. Per 1 januari 2016 gelden deze ook voor kerken en diaconieën! Om je ANBI-status te behouden dien je als kerk én diaconie daarom in 2015 al actie te ondernemen, want vanaf 2016 moeten ook kerken aan de zogenaamde ‘informatieplicht’ voldoen. Alle (GKv) kerken hebben daarvoor informatie aangeleverd. Deze informatie is per plaatselijke kerk te vinden op website www.gkv.nl/anbi

Groepsbeschikking

Alle plaatselijke kerken die tot ons kerkverband behoren vallen onder deze groepsbeschikking (Groepsbeschikking ANBI). Je hoeft daarom als plaatselijke kerk afzonderlijk geen ANBI-erkenning aan te vragen. De fiscus ontvangt jaarlijks het handboekje van onze kerken i.v.m. controle op plaatselijke kerken. In het handboekje is een volledige uitleg gegeven over de ANBI status en hoe de plaatselijke kerk daar aan dient te voldoen.

Wil je je gemeenteleden nader over ANBI informeren dan kun je gebruik maken van een door Steuntpunt KerkenWerk opgesteld concept artikeltje ANBI informatie voor kerkbladen.

Inschrijven KVK

Per 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht waarin bepaald dat alle Nederlandse kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties ingeschreven dienen te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze kerken zijn als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK. Het is daarom niet nodig en niet gewenst dat je als plaatselijke kerk je inschrijft in het Handelsregister. Dat brengt verwarring en onnodige kosten met zich mee. Alleen indien je als kerk commerciële activiteiten beoefent dan is plaatselijke inschrijving vereist.

De inschrijfgegevens zijn:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Dossiernummer 09193479

Waarvoor gebruik je dit nummer niet?
Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan namelijk richting het koepeladres.

Wanneer gebruikt je dit nummer wel?
Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel je als kerk behoort.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt