Menu

Organisatie van het werk

Werken met aandachtsvelden

Je kunt het diaconale werk opdelen in een aantal aandachtsvelden en/of taakgroepen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden hierin actief meedoen en meedenken.

De eredienst

Deze taakgroep richt zich op het diaconaat en de eredienst. Hieronder valt onder andere de diaconale toerusting in de erediensten, de visie op de plek en invulling van de collecte en de betrokkenheid bij de diaconale voorbede.

De eigen gemeente
Onze plaats
Wereldwijd

Verschillende functies

Binnen de diaconie te zijn verschillende functie’s te onderscheiden. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de verschillende functies voor taken (kunnen) hebben. Los van deze functieverdeling hebben de meeste diakenen een eigen wijk. Hierin worden huisbezoeken afgelegd en vinden andere contacten plaatst. Dit alles met als doel om gemeenteleden te stimuleren om met het inzetten van hun gaven anderen te helpen.

Gezamenlijk wordt als diaconie zorggedragen voor het aandacht vragen voor diaconaat op gemeenteniveau. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het kerkblad, prediking, voorbede en thema-avonden.

Handboek

In het handboek lees je meer over de verschillende functies.

De Voorzitter

De taken van de voorzitter houden in het kort in:

 • het leiden van de vergaderingen
 • Het voorbereiden van de vergaderingen (samen met secretaris)
 • Vertegenwoordigd de diaconie naar buiten
 • Gaat met medediaken op diaconale bezoeken bij een eventuele steunaanvraag.
 • Contact onderhouden met moderamen kerkenraad.
 • Het woord doen op de kerkenraadsvergadering breed onder het punt diaconale zaken
 • Het woord doen op de kerkenraadsvergadering met kerkvisitatie.
 • Het zorgen voor een goede werkverdeling binnen de diaconie.
 • Begeleiden van nieuwe diakenen.
 • Lid commissie samensprekingen CGK/GKV
 • Lid commissie financiën
 • het ondersteunen van medediakenen met hun taken op hun verzoek.
De tweede voorzitter
De Secretaris
De Penningmeester

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt