Menu

Organisatie van het werk

Werken met aandachtsvelden

Je kunt het diaconale werk opdelen in een aantal aandachtsvelden en/of taakgroepen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden hierin actief meedoen en meedenken.

De eredienst

Deze taakgroep richt zich op het diaconaat en de eredienst. Hieronder valt onder andere de diaconale toerusting in de erediensten, de visie op de plek en invulling van de collecte en de betrokkenheid bij de diaconale voorbede.

De eigen gemeente
Onze plaats
Wereldwijd

Verschillende functies

Binnen de diaconie te zijn verschillende functie’s te onderscheiden. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de verschillende functies voor taken (kunnen) hebben. Los van deze functieverdeling hebben de meeste diakenen een eigen wijk. Hierin worden huisbezoeken afgelegd en vinden andere contacten plaatst. Dit alles met als doel om gemeenteleden te stimuleren om met het inzetten van hun gaven anderen te helpen.

Gezamenlijk wordt als diaconie zorggedragen voor het aandacht vragen voor diaconaat op gemeenteniveau. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het kerkblad, prediking, voorbede en thema-avonden.

Handboek

In het handboek lees je meer over de verschillende functies.

De Voorzitter

De taken van de voorzitter houden in het kort in:

 • Coördineren en leiding geven: Het vasthouden en bewaken van de diaconale koers (zie ook onder diaconaal plan)
 • Inspireren en de diaconie laten functioneren als team.
 • Vergaderen:
  • Het voorbereiden van de vergaderingen (samen met secretaris)
  • Het leiden van de vergaderingen
 • Vertegenwoordiging:
  • Vertegenwoordigd de diaconie op de kerkenraad en naar buiten toe
  • Lid van moderamen kerkenraad.
 • Samenwerken en verbinden:
  • Samenwerking en afstemming met KR en andere commissies
  • Het zorgen voor een goede samenwerking en werkverdeling binnen de diaconie.
  • Het begeleiden van nieuwe diakenen.
  • Het ondersteunen van medediakenen waar nodig.
De Secretaris
De Penningmeester

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt