Het Deputaatschap Diaconale Zaken en het Diaconaal Steunpunt roepen GKv en NGK kerken op tot gebed voor met name de situatie van gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. Juist nu het maatschappelijke debat hierover groeit en de polarisatie verder toeneemt. Deze oproep is vandaag naar alle diaconieën en predikanten in de GKv en NGK verstuurd.

Kerkasiel

De zorg voor de vreemdeling loopt als een rode draad door de Bijbel. Diverse NGK en GKV kerken verlenen dan ook hulp aan asielzoekers, uitgeprocedeerden en gewortelde kinderen. Soms wordt dat heel zichtbaar, zoals in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Katwijk. Half oktober kwam deze kerk in het nieuws, doordat ze onderdak verleende aan het gezin Tamrazyan dat sinds jaren lid is van hun gemeente. Dit gezin woont al negen jaar in Nederland en kreeg twee keer toestemming van de rechter om hier te blijven. Maar na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat, moet het gezin toch weg. Het gezin heeft toen hun kerk om hulp gevraagd en de kerkenraad in Katwijk besloot om hen in de kerk te laten verblijven, met name om hen rust te gunnen. Sinds 26 oktober volgt de Protestantse Kerk Den Haag de GKv in Katwijk op met het bieden van kerkasiel aan dit gezin. Sindsdien is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Een initiatief dat gedragen wordt door predikanten uit heel Nederland en uit de volle breedte van de kerken.

Kinderpardon

Over het Nederlandse asielbeleid is de afgelopen weken in alle toonaarden veel geschreven en gesproken. Er is een debat ontstaan waarin niet echt ruimte lijkt voor gesprek, laat staan voor het zoeken van oplossingen. Maar gesprek is wel hard nodig, want van diverse kanten wordt geconstateerd dat de huidige wetgeving niet altijd goed functioneert en in bepaalde gevallen onrechtvaardig lijkt uit te vallen.

Onderzoek laat zien dat uitzetten van gewortelde kinderen schadelijk voor hen is. In 2012 heeft de toenmalige regering gesteld dat het niet wenselijk is om kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn uit te zetten. Maar de kinderpardonregeling blijkt in de praktijk niet goed te werken. Zeer weinig kinderen komen voor het pardon in aanmerking, ook al verblijven ze al (veel) langer dan 5 jaar in Nederland. Tijdens dit kerkasiel staat ook de toekomst van deze kinderen centraal.

Zoeken naar oplossing

Iedereen begrijpt dat kerkasiel alleen maar een tijdelijke situatie kan zijn. Het is bedoeld als een pauzeknop waarmee de kerk de familie rust wil geven en de politiek uitnodigt om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi, haar broertje en zusje en zo’n 400 andere asielkinderen die te maken hebben met het minimale effect van het kinderpardon.

Oproep tot gebed

Willen jullie komende zondag concreet bidden voor:

  • het werk dat achter de schermen plaatsvindt om voor deze kinderen tot humane oplossingen te komen
  • het werk dat door kerken onder vluchtelingen en asielzoekers gebeurt
  • oplossingen voor de onmenselijke situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland, zeker nu de vierde winter voor de deur staat.

Ervaringen delen

Is jullie gemeente ook betrokken bij hulp aan asielzoekers, uitgeprocedeerden en gewortelde kinderen? We horen graag jullie ervaringen, zodat ook andere kerken daarvan kunnen profiteren.

Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen over hulp aan vreemdelingen. Ook op de website is meer informatie te vinden over vluchtelingen en asielzoekers.

Je kunt de oproep hiernaast downloaden. Heb je de oproep als diaconie of predikant niet ontvangen? Geef dan even je mailadres aan ons door, dan passen we dit aan in onze systemen.