Menu

Opa en oma voor vluchtelingkinderen

Het idee van Opa en oma voor vluchtelingkinderen is dat kinderen van vluchtelingen leuke activiteiten ondernemen met oudere mensen, die op deze manier als een opa en oma voor ze zijn. Kinderen van vluchtelingen missen vaak hun opa en oma. Soms hebben ze hun grootouders moeten achterlaten in het land waar ze vandaan komen. En soms zijn hun opa en oma omgekomen tijdens een oorlog.

Elk kind heeft behoefte aan een opa en oma die een luisterend oor bieden en leuke dingen met ze ondernemen. Ook voor ouders van vluchtelingen is het fijn om terug te kunnen vallen op oudere mensen voor bijvoorbeeld praktisch advies en gezelligheid.

Hoe het werkt

Kinderen van vluchtelingen worden gekoppeld aan oudere mensen uit de kerk. Een coördinator in de kerk vraagt welke ouderen zich willen opgeven als opa en oma. De ouders van de vluchtelingkinderen krijgen vervolgens bezoek waarbij ze de vraag krijgen voorgelegd of ze het fijn vinden als hun kind met dit project meedoet. Wanneer dat zo is, spreken ze in overleg een datum af en komt het kind een dagdeel bij de opa en oma op bezoek. Samen maken ze er een leuke tijd van waarbij de opa en oma aandacht en gezelligheid geven. Activiteiten die ze kunnen doen, zijn bijvoorbeeld: naar de kinderboerderij gaan, samen lezen of een cake bakken. Wanneer de kinderen én de opa’s en oma’s het leuk vinden, worden er meerdere ontmoetingen ingepland.

Een oma deed bij de supermarkt haar boodschappen en hoorde opeens roepen: ‘Hé oma!’
Mohammed - Het jongetje dat bij deze mevrouw op bezoek was geweest.

kinderboerderij

Opa en oma kunnen bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan

Enthousiast

Tijdens zijn bezoek aan een vluchtelingengezin zag een diaken hoe enthousiast kinderen reageerden toen een oudere buurvrouw na een heupoperatie weer op bezoek kwam. Ze noemden haar oma en ook de ouders waren erg blij met het bezoekje. De diaken realiseerde zich dat veel van deze kinderen geen opa of oma hebben. De diaconieën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederland Gereformeerde Kerken in Dalfsen hebben daarom samen het Vakantie-Adoptie-Project opgezet. Ouderen van deze kerken gaan in de zomervakantie, tenminste vier van de zes weken een ochtend of middag per week, met deze kinderen leuke dingen doen en ondertussen praten ze natuurlijk alleen maar Nederlands. Zestien kinderen van vluchtelingen in Dalfsen gingen een middag op bezoek bij een Nederlandse opa of oma. De kinderen genoten van wat er met hen ondernomen werd: wandelen, dieren verzorgen, spelen met eigen kleinkinderen en zelfs een dagje naar Zwolle.

Zowel de opa’s en oma’s als de kinderen waren enthousiast. De opa’s en oma’s zijn vervolgens ook op bezoek geweest bij de vluchtelingen en de ouders van de kinderen zijn op hun beurt ook op bezoek geweest bij de opa’s en oma’s. Een oma deed bij de supermarkt haar boodschappen en hoorde opeens roepen: ‘Hé oma!’. Dat bleek het jongetje te zijn die bij haar op bezoek was geweest.

Uiteindelijk bleek dat veel mensen door gingen met de bezoekjes, zo leuk vonden ze het. Het is slim om niet meerdere kinderen bij één opa en oma te plaatsen. Voor het kind is het fijn als de aandacht voor hem of haar alleen is.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt