Menu

Onze visie

Het Diaconaal Steunpunt is verbonden met diverse steunpunten die samen verlangen naar kerken die bloeien en vrucht dragen. Gemeenten die vanuit een kloppend hart voor Jezus Christus als levend geheel voor elkaar, de buurt en ver daar buiten goed nieuws zijn.
Geloofsgemeenschappen waarin jong en oud vanuit een integraal leven groeien in discipelschap en leiderschap zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Gemeenten die houden van God en zijn wereld en uitzien naar zijn Koninkrijk.

Onze missie

Wij ondersteunen geloofsgemeenschappen in het bloeien en vrucht dragen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.

beeld bloeien en vrucht dragen

Het Diaconaal Steunpunt ondersteunt gemeenten in het bloeien en vrucht dragen door te dienen, delen en doen.

Wij zijn familie van

Wij bieden

Informatie en advies
e-coaching
Training gespreksvaardigheden
Regionale bijeenkomsten
Training op maat
Bloeiend diaconaat (video cursus)
Landelijke diaconale dag 2020

het evangelie leven door dienen, delen en doen

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt