Menu

Ons aanbod

Er zijn diverse mogelijkheden voor advies, begeleiding en training, waarmee wij jou helpen met het leiding geven aan het diaconaat in jullie gemeente.

Informatie en advies

Diakenen kunnen met hun diaconale vragen terecht bij de helpdesk. Veel diakenen hebben die weg al gevonden en hebben gebruik gemaakt van de opgebouwde kennis en het netwerk van experts.

Daarnaast onderhoud het Diaconaal Steunpunt een informatieve en praktische website. Ook zijn er diverse inspirerende brochures ontwikkeld, waaronder ‘Yes, ik ben diaken‘, ‘Als het om de centen gaat‘ en ‘Bidden en bijbellezen als diaken‘. Je vind deze brochures ook in onze webwinkel.

idee

e-coaching

In deze snelle maatschappij wordt tijd steeds schaarser. De huidige tijd vraagt om een flexibele vorm van coachen. Daarom bieden we de mogelijkheid tot e-coaching. In deze vorm van online coaching maken we gebruik van Zoom (of Microsoft Teams)

Hoe werkt e-coaching?

  • In overleg prikken we een tijdstip.
  • Wij bellen jou op het afgesproken moment via het afgesproken medium

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en voor een indicatie van de kosten.

Training gespreksvaardigheden

Deze training is speciaal ontwikkeld voor diakenen. In deze training leer je twee dingen: contact leggen en verdiepend luisteren. Je leert over de drempel van je eigen aarzeling te stappen. En je leert hoe je een ander kunt hulpen over zijn of haar schuchterheid of schaamte te stappen. Na de training weet je hoe contact maakt op zo’n manier dat de ander blij is je even gesproken te hebben! En je leert hoe je een ander tevoorschijn kunt luisteren, juist ook bij spannende onderwerpen. De training biedt daarvoor een veilige setting en een leuke oefensfeer, waarin je oefent met echte óf eigen situaties.

Regionale bijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij regionale bijeenkomsten voor diakenen. Deze bijeenkomsten zijn informatief en inspirerend. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen van diakenen.  Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis. Houd de agenda en nieuwsbrief in de gaten voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Diakenen kunnen ook veel van elkaar leren. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen diakenen is daarom belangrijk. Die uitwisseling wordt gefaciliteerd via classisbijeenkomsten of via bijeenkomsten van een diaconaal platform. Het Diaconaal Steunpunt levert graag een bijdrage aan dergelijke bijeenkomsten. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Training op maat

Graag verzorgen wij een bijeenkomst voor jouw diaconie. Verschillende diaconale en missionaire onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen. Zo werkten we bijvoorbeeld mee aan een heidag met diakenen uit Leek, een bezinningsavond met een kerkenraad in Emmen en spraken we op een gemeenteavond in Middelburg.

Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en voor een indicatie van de kosten.

in gesprek over diaconaat

Bloeiend diaconaat (video cursus)

Wij hebben de cursus het afgelopen half jaar met veel plezier gevolgd. Het was leerzaam om als diaconie samen te doen. Ook de afwisselingen met video’s maakte het erg leuk. Bedankt!

De cursus Bloeiend diaconaat is voor elke diaconie die wil werken aan meer diaconale uitstraling van de gemeente.

We zijn ons er steeds meer van bewust dat we diakenen nodig hebben die meer dan voorheen kerkleden toerusten voor hun diaconale taak. Ook willen we als kerken diaconaal graag meer op de samenleving gericht zijn. Dat vraagt van diaconieën dat zij leiding geven en voorgaan in barmhartigheid en gerechtigheid. Deze videocursus wil je daarvoor op een eigentijdse manier tools in handen geven.

Interesse? Kijk op www.bloeienddiaconaat.nl voor informatie.

De cursus was een prettige leidraad om tot focus, plannen en actie te komen.  Ik heb erg genoten van de voorbereiding, de avonden en de verbinding die nog meer is ontstaan binnen onze diaconie. Een zegen!

Landelijke diaconale dag

Jaarlijks vindt de landelijke diaconale dag plaats. Een dag over diaconaat, voor diakenen en diaconaal actieve gemeenteleden. Het is een dag om geïnspireerd te worden. We bieden een programma met boeiende sprekers en een diversiteit aan workshops. In die workshops krijg je praktische handvatten om in je eigen gemeente mee aan de slag te gaan. We organiseren dit samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken.

diakenendag

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt