Menu

Omkeercollecte

Bij de omkeercollecte haal je iets uit de collectezak in plaats van dat je er iets in doet. Op die manier worden gemeenteleden zich meer bewust van wat de collecte eigenlijk is en van je vraagt: uitdelen van wat jij hebt gekregen. Dat kan door het delen van je tijd, talenten en geld. De omkeercollecte wil je daar bewust van maken en je daar concreet bij helpen. Er zijn verschillende varianten van de omkeercollecte. We noemen er hier drie.

Variant 1 - Uitdelen

Collecteer een aantal weken voor een algemeen diaconaal doel. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor de omkeercollecte, eventueel aangevuld vanuit de diaconale kas. Verdeel dit totaal in kleine enveloppen en doe deze in de collectezakken. Laat gemeenteleden vervolgens elk een envelop uit de collectezak nemen. Voor kinderen kun je eventueel een envelop met een kleur gebruiken, met daarin een aangepast bedrag.

Vertel gemeenteleden dat ze het geld in de envelop de komende week mogen besteden zoals ze willen. Maar dat het doel daarbij is, dat ze anderen tot zegen zijn. Vraag ze te bidden voor ze het geld daadwerkelijk uitgeven. Deel enkele ervaringen de zondag erop.

omkeercollecte

De CGK Nunspeet heeft een mooie lijst met leuke opdrachten gemaakt

Variant 2 - vermenigvuldigen

In de GKv Barneveld was veel nodig voor een concreet project. Omdat de reguliere collecte onvoldoende zou opbrengen, werd de omkeercollecte geïntroduceerd. Eerst werd een toelichting gegeven van het doel waar het geld aan ten goede zou komen. Daarna volgde een uitleg over wat er van de mensen werd verwacht en gingen de collectezakken rond. In plaats van geld in de collectezak te stoppen, mochten mensen een zakje met vijf euro uit de collectezak pakken. Jong en oud werd uitgedaagd om met die vijf euro zoveel mogelijk rendement te behalen. Na een aantal maanden gingen de lege collectezakken rond om de vollere zakjes weer in te nemen. Het samen aan het werk gaan voor een concreet diaconaal doel, schept een (nog sterker) gemeenschapsgevoel. Uiteindelijk was de opbrengst in Barneveld vijfduizend euro.

Variant 3 - Doen

Bij deze variant draait het niet om geld, maar om je tijd en aandacht. In de collectezakken zitten kleine kaartjes, met daarop een uitdaging voor de komende week. Elke uitdaging geeft gemeenteleden de mogelijkheid om praktisch aan de slag te gaan met het omzien naar elkaar en de naaste. De CGK Nunspeet heeft een mooie lijst gemaakt met leuke en concrete opdrachten.

Zelf aan de slag

Wil je gemeenteleden bewuster maken van de collecte of ze actiever betrekken bij een bepaald project of doel, dan is de omkeercollecte een prima idee! Belangrijk is dat de mensen goed geïnformeerd worden over het doel en wat er van hen wordt verwacht. Mensen willen geïnspireerd en soms ook een beetje geholpen worden. Geef daarom voorbeelden van wat mensen met het ontvangen bedrag kunnen doen. Geef mensen voldoende tijd om er iets mee te kunnen doen.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt