Noodhulpacties voor overstromingen in Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening en hebben hun rekeningnummers opengesteld voor giften.

Moessonregens zijn normaal in de maand augustus in deze regio. Maar dit jaar richten ze extreem veel schade aan en treffen ze een veel groter gebied dan andere jaren. Het Rode Kruis heeft becijferd dat naar schatting twee miljoen mensen op de vlucht zijn voor het water. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden grote landverschuivingen plaats.

Noodhulp India

Hevige moessonregens aardverschuivingen in Azië. Verschillende hulporganisaties zijn in actie gekomen. Zo ook DVN partner Emmanuel Hospital Association in India. Zij vormde direct een noodhulpteam en verleent hulp aan getroffen dorpen aan de rivier de Rapti, in de eigen omgeving Utraula. Andere hulporganisaties bereiken dit gebied nauwelijks.

DVN is een noodhulpactie gestart om EHA te helpen. Help je mee?
Meer informatie op: www.verrenaasten.nl

Behalve dat mensen hun huizen en middelen van bestaan zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Gevreesd wordt voor  ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten. Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.

Voor het  Christelijk Noodhulpcluster ligt de focus allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In India, Nepal en Bangladesh worden getroffen gezinnen geholpen met voedsel, medische hulp, dekens, kleding en slaapmatten. In India zijn er vooral slachtoffers in de noordelijke staten Bihar, Assam en Uttar Pradesh. Ook in Myanmar is gestart met de distributie van voedsel onder de getroffen gezinnen.

Meer informatie is te vinden op de websites van de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster.

Noodhulp Nepal

Nepal werd in augustus zwaar getroffen door hevige moessonregens. Overstromingen en modderstomen eisten veel levens. Vooral in afgelegen dorpen is behoefte aan schoon drinkwater en voedsel. Om te voorkomen dat er ziektes als tyfus en cholera uitbreken, worden er hygiënepakketten uitgedeeld. De situatie is schrijnend. Mensen zijn vermist, gewassen weggespoeld en huizen meegesleurd door modderstromen.

De CGK is al jarenlang betrokken bij de Nepalese organisatie ACN en is een actie gestart om ACN te helpen helpen.

Kijk voor meer informatie op www.cgk.nl

Christelijk noodhulpcluster

Bij ramp- en noodhulpsituaties geven wij noodhulp en voeren we actie onder onze gezamenlijke achterban.

Dorcas
Samen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en nood. Dat doet Dorcas al meer dan 35 jaar in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika. IBAN Dorcas: NL04RABO0106250000, Andijk, www.dorcas.nl

Tear
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Door het steunen van lokale initiatieven zorgt Tear dat mensen die gebukt gaan onder onrecht of armoede weer in hun kracht komen te staan. Mensen zelf verantwoordelijkheid geven: het werkt, en het is typisch Tear. IBAN Tear: NL32 ABNA 0501 0303 01 Utrecht,  www.tear.nl

Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. IBAN Red een Kind: NL80INGB0000000132 (giro 132), Zwolle, www.redeenkind.nl

Woord en Daad
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. IBAN Woord en Daad: IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88 Gorinchem, www.woordendaad.nl

ZOA is een christelijke hulporganisatie en helpt slachtoffers van een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA werkt veelal in crisisgebieden onder moeilijke omstandigheden en is actief in 17 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Naast directe noodhulp zorgt ZOA ook voor wederopbouw, zodat de lokale gemeenschap zich weer zelfstandig kan voorzien in  haar eigen levensonderhoud. IBAN: NL46INGB000000550 Apeldoorn, www.zoa.nl