Noodhulp voor Sulawesi en Lombok

Indonesië is opnieuw getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. Op het eiland Sulawesi zijn al meer dan 1200 doden gemeld. De verwoesting is groot, veel mensen worden vermist en huizen en gebouwen zijn verwoest of onder water gelopen. Het Christelijk Noodhulpcluster is een noodhulpactie gestart. Help mee voor onderdak, warme dekens en voedsel.

Noodhulp Sulawesi

​De noodhulp verloopt via een netwerk van kerken en christelijke organisaties in Indonesië. Leden van dit netwerk zijn al aanwezig in het getroffen rampgebied met medische teams. Ook inventariseren zij welke hulp het hardst nodig is en coördineren de hulp die al op gang komt. Veel gebieden buiten de stad Palu zijn nog niet bereikt door hulpverleners. Het noodhulpcluster ondersteunt de initiatieven van kerken en lokale organisaties met financiële steun en waar nodig technische kennis. Ze vragen ook ons gebed.

Noodhulp Lombok

In augustus werd het Indonesische eiland Lombok ook al getroffen door meerdere zware aardbevingen. Vijf zware aardbevingen en honderden naschokken leidden tot meer dan vierhonderd doden. Meer dan 64.000 huizen zijn beschadigd of ingestort. Zo’n 300.000 mensen sliepen noodgedwongen op straat. Ook hier biedt het Christelijk Noodhulpcluster hulp via lokale partnerorganisaties.

Dankdag collecte voor noodhulp Indonesië

De noodhulp op Lombok was al één van de mogelijke collectedoelen voor dankdag. De noodhulp op Sulawesi wordt daar aan toegevoegd. Materialen volgen op korte termijn.