Noodhulp Hoorn van Afrika

In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. Diverse organisaties zijn daarom noodhulp acties begonnen. 

Project 10 27

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, start samen met Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken een noodhulpactie voor de bevolking in de Hoorn van Afrika, in het bijzonder voor de mensen in Kenia en Zuid-Soedan. Deze regio wordt getroffen door hongersnood.

De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door de aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag.

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, wil samen met Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken noodhulp bieden via lokale partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Zij verstrekken onder andere voedsel aan de zwaksten in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Met steun van kerken, diaconieën en particulieren hopen de samenwerkende organisaties het leven van arme en kwetsbare mensen weer perspectief te geven.

De organisaties vragen verder aan hun achterban om voor de slachtoffers en hulpverleners te bidden.

Bovenstaande afbeelding via Verre Naasten

Christelijk Noodhulpcluster in actie

Ook de leden van het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA – starten een noodhulpactie om hulp te bieden. Door de droogte hebben veel mensen geen beschikking over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken en vee sterft. Tevens zijn veel mensen op de vlucht door conflicten of zijn ze niet in staat het land te bewerken. Velen vluchten naar buurlanden. Kinderen en vrouwen worden als eerste getroffen door de ramp. We spreken van hongersnood als er vier weken achtereen mensen sterven door honger of dorst. Dit is momenteel het geval in verschillende landen in Afrika. Afgelopen week werd in delen van Zuid-Sudan een hongersnood uitgeroepen en de verwachting is dat dit ook in Nigeria, Somalië en Yemen zal gebeuren. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niks gebeurt. Om deze reden starten de organisaties een noodhulpactie, want om mensen te redden is hulp nú nodig.

De hulporganisaties zijn present in de getroffen landen. Ze willen mensen helpen en de voedselonzekerheid wegnemen. Door het doen van een donatie wordt het Nederlandse publiek opgeroepen om de hulpactie te steunen.

Meer informatie over deze noodhulp is te vinden op de websites van de organisaties (Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA).

Bovenstaande afbeelding via www.tear.nl.