Menu

In de adventstijd denken we aan de geboorte van Gods Zoon in onze wereld. We steken kaarsjes aan als teken van het licht dat het duister overwon. Die duisternis kan soms heel krachtig zijn. Al in het tweede hoofdstuk van Mattheüs lezen we over een rauwe werkelijkheid van onderdrukking en kindermoord. Jozef en Maria vluchten met hun baby naar Egypte op zoek naar veiligheid. Jezus als vluchteling.

Bijna aan het eind van hetzelfde Evangelie, in Mattheüs 25 vertelt Jezus een een aangrijpend verhaal over de komst van de Mensenzoon. Het verhaal laat ons zien hoe beslissend het is wat jij en ik doen of niet doen voor de meest kwetsbare van Jezus’ broers en zussen. Wat we voor hen doen of niet doen hebben we persoonlijk voor Hem gedaan, aldus Jezus.

Erbarmelijk

Aan de randen van ons Europa bevinden zich vluchtelingenkampen waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Al jaren tussen vrees en hoop. In september brandde het vluchtelingenkamp in Moria volledig uit. Er is een tijdelijke opvang. Deze is echter niet geschikt om de koude wintermaanden door te komen. Families wonen er in zomertenten en sommige tenten staan maar 20 meter van de zee, niet afgeschermd voor de wind of regen. Ook is er geen riolering.

Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.

Afgelopen donderdag meldde Het Laatste Nieuws dat Griekenland en de Europese Commissie een akkoord hebben bereikt over een nieuwe vaste accommodatie voor de vluchtelingen op Lesbos. Het akkoord betekent dat vluchtelingen in ieder geval nog negen maanden in hun erbarmelijke omstandigheden moeten doorbrengen!

Wij zijn mensen

Wat die omstandigheden zijn, laat de aangrijpende video “Refugees are human“ zien, waarin vluchtelingen op Lesbos worden geportretteerd. Het zijn verhalen van mensen die veiligheid zochten en hoop verloren. Zoals de jongeman die opmerkt: “We’re looking for humanity and we’re looking for normal life and we found nothing”. Maar, vooral aan het einde van de film, ook verhalen van dromen en ambities. Zoals dappere Rouhala, een meisje van 14 jaar dat elke dag Engelse les geeft aan 300 kinderen. 

Samen met 12 organisaties bood Kerk in Actie dinsdag 29 september een petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer aan, om Nederland te vragen 500 minderjarige vluchtelingen uit Griekenland over te nemen. Deze petitie wordt gesteund door meer dan 100.000 mensen, 173 gemeenten en 5 provincies, vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, en een groep voormalig onderduikkinderen.

500 seconden wakes

Al eerder schreven we over 500 seconde wakes. In het spoor van de petities die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden, doen steeds meer kerken daaraan mee, door bijvoorbeeld: 

 • een gebed in de orde van dienst, daarna een moment van stilte en afsluitend een lied; 
 • iedere zondag 500 seconden stil te zijn en aan vluchtelingen te denken en voor hen te bidden; 
 • iedere zondag het gebed van de week te bidden (zie hieronder); 
 • via een kerkblad mensen op te roepen om thuis 500 seconden stil te zijn; 
 • een moment van samenzijn na de kerkdienst, buiten de kerk;  
 • wakes op door-de-weekse avonden; 
 • jongeren dit deel van de liturgie te laten invullen.  

Kerken die hebben aangegeven mee te doen, zijn: 

 • Amersfoort: de Johanneskerk; 
 • Assen: Protestantse Wijkgemeente De Drieklank, locatie De Bron; 
 • Bergeijk: gemeenschap De Hooge Berkt; 
 • Den Haag: Geloven in Moerwijk; 
 • Denekamp: de plaatselijke Protestantse gemeente; 
 • Deventer: de Lebuinuskerk; 
 • Emmen-Odoorn: de wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn; 
 • Groningen: protestantse wijkgemeente De Fontein; 
 • Leeuwarden: de Sint-Vitusparochie;  
 • Noorddijk: de Protestantse Gemeente Damsterboord; 
 • Putten: de plaatselijke Gereformeerde kerk; 
 • Ritthem en Nieuw- & St. Joosland: de samenwerkende Protestantse Gemeentes; 
 • Roermond: de Jonge Kerk Roermond; 
 • Rolde: de plaatselijke Protestantse kerk; 
 • Rotterdam: de Maranathakerk; 
 • Slochteren: de plaatselijke Protestantse gemeente; 
 • Vries: de plaatselijke Protestantse gemeente; 
 • de Zaanstreek: Doopsgezind Zaanstreek; 
 • Zwolle: de Rooms-Katholieke Basiliek Onze Lieve Vrouwe ter Hemelopneming; 
 • Zwolle: de Koningskerk. 

Ook jouw kerk kan meedoen. Samen waken en bidden bemoedigt. Geef het even door aan de organisatie, dan kunnen zij de lijst met deelnemende kerken actueel houden.

Gebed van de week

Het gebed van deze week is van Alexander Aalderink, predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwaagwesteinde: 

Gebed voor Lesbos 

Genadige en barmhartige God en Vader, 
Die al het leven op deze aarde geschapen hebt, 
En in Jezus Christus genezing en bevrijding geeft, 

Dank U dat wij U kennen mogen als die God, Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerige brood geeft. 
U bewaart de vreemdelingen, U houdt wees en weduwe staande. 

Dank U dat U alle ellende op deze aarde ziet. En dat U tegelijk ook zo duidelijk van ons vraagt om naar deze kwetsbaarste groep mensen om te zien. Dat U van ons vraagt recht te doen en goedertierenheid lief te hebben. 
De vreemdeling op deze aarde heeft Uw aandacht. Dank u wel dat U zichzelf zo laat kennen in de Bijbel, als een barmhartige God. 

Wij bidden U dat Uw Heilige Geest ons de ogen en hart wilt openen voor hen die geen helper hebben.  
Wij bidden U dat we leren delen van de rijke zegeningen die we van U krijgen. Wij belijden dat wij dit van U krijgen om te leren van die rijkdom te delen.  
God, help ons om als land en als kerk trouw te zijn om Uw liefdevolle karakter te weerspiegelen, door barmhartigheid te tonen aan hen die geen thuis meer hebben. Helpt u ons om voor de zwakken van deze wereld een plaats te bereiden. 

Wij bidden om vergeving voor het feit dat die hulp niet geboden wordt, om welke reden dan ook, in deze tijd waarin meer vluchtelingen zijn dan ooit tevoren.  

Kom ons tegemoet in Uw goedheid en wees ons genadig: wij die geroepen zijn om te helpen, en wees de vluchtelingen genadig, de wezen onder hen, opdat zij in ons een helper ontmoeten.  
Kom ons te hulp, Vader van onze Here Jezus Christus. Leer ons zien op U Here Jezus, die alles wat U had opgegeven heeft, om ons, vervreemd van onszelf en van U onze Schepper, te redden.  

We bidden het in de naam van Jezus Christus, 

Amen 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt