Menu

De communicatie en advisering rondom corona en kerk vindt steeds plaats in goede afstemming met verschillende kerkgenootschappen. Er wordt steeds ingezet op een gezamenlijke lijn waarbij de focus (in de protocollen en gebruiksplannen) veelal ligt op activiteiten rondom het vieren van het geloof. Dat aspect vormt immers de uitzonderingsgrond voor kerken. Met de uitvoerige advisering rond de erediensten bleef het diaconale aspect van kerk-zijn tot nu wat onderbelicht. 

Routekaart

In de afgelopen weken is door een interkerkelijke werkgroep hard gewerkt aan een routekaart voor kerken. Die geeft overzichtelijk weer welke maatregelen per risiconiveau (ten minste) geadviseerd worden. In die routekaart wordt ook aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor diaconale inzet van het kerkgebouw. Hopelijk verschijnt die routekaart zeer binnenkort.   

Maar er is nu ook al ruimte voor diaconale initiatieven. De mogelijkheden zijn vanzelfsprekend beperkter in deze tijd. Op de website van Netwerk DAK (het netwerk van inloophuizen) vind je meer informatie over hoe inloophuizen met corona omgaan. Deze informatie kan ook kerken helpen. Naast de inloophuizen (waar de mogelijkheden ook beperkt zijn) hebben zij ook andere creatieve manieren gevonden om toegankelijk te zijn. 

Anderhalvemeter-presentie

De anderhalvemeter-samenleving vraagt nieuwe manieren om present te zijn. Netwerk DAK schreef een uitgebreide handleiding vol met tips en ideeën over hoe aanwezig te zijn buiten het inloophuis. Belangrijk is om het contact met bezoekers te houden. Ook met hen die nog niet naar het inloophuis kunnen of durven te komen.

Ga naar buiten om mensen op te zoeken. Vul fietstassen, boodschappenwagentjes en bakfietsen met koffie, boterhammen en attenties, kleed je warm aan en ga naar de mensen toe. Bel aan bij bezoekers die lang niet zijn geweest of maak een praatje op straat. Zoek vrijwilligers die wind en kou willen trotseren. Wellicht zijn er bezoekers die hier aan bij willen dragen.

Nieuwe activiteiten

Veel inloophuizen hebben tijdens de coronacrisis nieuwe activiteiten opgezet die veilig in een anderhalvemeter-samenleving kunnen worden gehouden. Een succesvolle activiteit is om samen te gaan wandelen. Maak kleine wandelgroepen van 2 of 3 bezoekers. Als er weer een nieuwe lock down komt, kunnen ze al wandelend contact houden en in beweging blijven. Zorg dat ze zelf contact kunnen opnemen met elkaar.

Blijf ook vrijwilligers betrekken die nog niet naar het inloophuis kunnen komen. Vraag hen bijvoorbeeld om persoonlijke kaartjes te schrijven naar bezoekers. Leuk om te maken én leuk om te ontvangen.

Kerstvieringen

Daarnaast zie je dat inloophuizen met Kerst ook creatief zijn. Ze werken hard om kerst op een aangepaste manier te vieren. Ze richten een terras in met kerstversiering en kerstmuziek, maken van hun inloophuis een doorstroomlocatie, bieden voor groepjes van vier mensen een erwtensoep to go aan. Ze bezorgen maaltijden voor twee zodat mensen thuis iemand kunnen uitnodigen. Knutselvrijwilligers zetten kerstpakketten in elkaar en engelen gaan op pad om mensen thuis te verrassen. Thuis, op straat, onder een afdak en in een tent: overal kunnen we ook deze kersttijd maken tot een feest van licht en verbondenheid. Lees meer op www.netwerkdak.nl/nieuws/wel-kerst-vieren-in-het-inloophuis/

De suggesties van netwerk DAK kunnen kerken helpen om juist in deze tijd om te zien naar de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat hoort immers ook bij kerk zijn en bij de essentie van wat het betekent om te geloven in Jezus. Er zijn mogelijkheden om ook vanuit de kerk om te zien naar de onze kwetsbare medemens. Kerken hoeven zich met hun kerkgebouwen dus niet alleen op de diensten en eigen ontmoetingen te beperken. Laat je inspireren door de creative ideeën die er zijn.  

Meer informatie

#eenkleingebaar
Met een klein gebaar kun je warmte verspreiden. Dat is de gedachte achter de nieuwe actie tijdens de feestdagen, die vandaag begint. Het idee is simpel: maak een praatje, breng een kaars langs of bezorg een kerstkaart. De actie is bedoeld om mensen aan te moedigen er voor elkaar te zijn, nu er door de coronacrisis niet zoveel kan. De actie wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is het resultaat van een gesprek dat dit ministerie onderlangs voerde met zeven organisaties. #Nietalleen is daar één van. Op social media kunnen alle initiatieven van mensen die willen helpen, verbonden zijn met de hashtag #eenkleingebaar en #nietalleen.

#Nietalleen
#Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen. Meer informatie vind je op www.nietalleen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt