Menu

Op 3 november gaf premier Rutte opnieuw een persconferentie. Daarin werden extra maatregelen afgekondigd. Bij deze extra maatregelen zijn er geen veranderingen afgekondigd voor kerken. De meest recente richtlijnen, die we hebben gecommuniceerd op 6 oktober, blijven dus gelden.

Het dringende advies is en blijft:

  • Beperk het aantal personen bij kerkdiensten tot maximaal 30, zend de dienst digitaal uit voor de gemeente;
  • Houd kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal als samenkomen niet strikt noodzakelijk is.
  • Kerkelijke activiteiten rond jeugdwerk kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen (Zie ook het bericht ‘Kerken terug naar 30 bezoekers).

Kortom: de uitzondering voor kerken blijft gelden, maar ook het dringende advies om in dit alles niet de grenzen op te zoeken en zeker met de laatste aanscherping zoveel als mogelijk digitaal te doen!

Lees de eerdere berichten terug op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt