Menu

Regelmatig worden diaconieën slachtoffer van oplichting. Ze krijgen te maken met mensen die na de kerkdienst of via de telefoon aankloppen voor kleine betalingen in noodsituaties. Bijvoorbeeld de kosten voor openbaar vervoer om te kunnen reizen naar een ernstig ziek familielid elders in het land.

Bij het uitgaan van de kerk wordt men aangeklampt en wordt er beroep gedaan op religieuze overtuigingen. Bij zulle vragen om geld direct na een kerkdienst (of via een telefonische hulpvraag) gaat het vaak om een vast patroon. Het is dan goed opletten. Kort samengevat is het volgende patroon vaak te herkennen:

  • Het gaat om een schrijnende en vaak acute situatie, bedoeld om medelijden op te wekken.
  • Vaak wordt er een kind bij betrokken om het medelijden verder te vergroten.
  • Er wordt om een relatief klein bedrag gevraagd waar je niet moeilijk over wilt doen.
  • Voor iedere oplossing die jij aandraagt heeft men wel een probleem.

Wat kun je doen?

Houd de hulp zo concreet mogelijk! Geef geen contant geld en maak geen geld over naar een rekening. Wordt er om eten gevraagd, biedt dan aan om boterhammen te smeren of ga naar een supermarkt om eten te kopen. Gaat het om vervoer koop dan het vervoersbewijs.

Zorg dat je de sociale kaart van je plaats kent, zodat wanneer geld voor overnachtingen wordt gevraagd, je kunt doorverwijzen. Zorg bijvoorbeeld voor een bellijst met de eerste noodhulp- en opvanglocaties die ingeschakeld kunnen worden. Breng mensen eventueel naar de opvang en reken bij de incheckbalie voor een paar nachten af. In bepaalde gevallen haakt men dan af. Dat zegt vaak genoeg.

Probeer je niet te veel door emoties te laten leiden, maar hanteer een zekere mate van zakelijkheid. Vraag goed door om het ware verhaal te achterhalen. Het helpt niet om een telefoonnummer dat ze je geven, te bellen om zo navraag te doen en referenties in te winnen. In kwaadwillende situaties zit er dan iemand aan de andere kant van de lijn die het spel meespeelt.

Aanvullende tips

  • Deel hulpvragen met andere diaconieën en hulpverleners om hulpvragen te bespreken en ‘shopgedrag’ bij verschillende kerken en instanties te voorkomen.
  • Werk ook samen met andere diaconieën (en de burgerlijke gemeente) in een plaatselijk noodfonds.
  • Ben je opgelicht? Doe dan aangifte, ook als het maar om kleine bedragen gaat.
  • Werk met een stappenplan voor individuele financiële hulpverlening.

Stappenplan

Zorg voor een stappenplan waarin wordt omschreven hoe je als diaconie omgaat met financiële hulpvragen. Een dergelijk stappenplan helpt bepaalde vormen van misleiding te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat je standaard altijd in contact gaat met de hulpvrager, bijvoorbeeld door een huisbezoek.

Wil je als diaconie een eigen stappenplan opstellen? Download dan dit voorbeeld stappenplan voor financiële individuele hulpverlening. Je kunt dit document aanpassen en aanvullen naar jullie eigen situatie.

Voor dit bericht is gebruik gemaakt van een notitie van het diaconaal platform in Zwolle. Zie verder een concreet voorbeeld van oplichting op de website van de PKN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt