Menu

Sinds vandaag is de website www.missieloket.nl online, waar kerken terechtkunnen voor inspiratie, informatie, coaching en mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij hun diaconale en missionaire initiatieven. Het Missieloket bundelt de expertise van vier organisaties die op missionair en diaconaal gebied actief zijn binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Het magazine Meedoen in Gods missie, dat digitaal verschijnt voor alle GKv- en NGK-kerkleden is de eerste uitgave van het Missieloket.

Loketfunctie

Het nieuwe Missieloket biedt een praktische bundeling van de kennis, ervaring en ondersteuningsmogelijkheden van vier bestaande organisaties die werken voor de GKv- en NGK-kerken: Deputaten Ondersteuning Kerken, Classes en Missionaire Projecten, Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt en mission-organisatie Verre Naasten. Via dit ene loket is het voor kerken eenvoudiger om advies over coaching, financieringsmogelijkheden en diaconale missionaire initiatieven op een centrale plek te stellen. Het Missieloket is daarbij geen nieuwe organisatie, maar juist een verzamelloket om vragen te bundelen en vervolgens door te verwijzen naar het ondersteuningsaanbod van de betrokken organisaties en andere missionaire organisaties en partijen in Nederland, elk met hun eigen  expertise.

Inspiratie

Daarnaast is het Missieloket een toegangspoort naar een schat aan ervaringen die bij eerdere missionair-diaconale initiatieven zijn opgedaan binnen andere kerkverbanden. Daarmee biedt het Missieloket aan de ene kant volop inspiratie en informatie om als lokale kerk diaconaal en missionair actief te worden in de maatschappij, en aan de andere kant helpt het lokale kerken daadwerkelijk op weg om dergelijke initiatieven op te pakken, met advies, coaching en mogelijk ook medefinanciering. Verder gebeurt deze praktische bundeling van expertise ook alvast vanwege de aanstaande fusie van de GKv- en NGK-kerken.

Magazine Meedoen

Het nieuwe magazine Meedoen verschijnt één keer per jaar en brengt verschillende missionaire-diaconale projecten in Nederland in beeld, interculturele projecten waar het geloof wordt geleefd, in woorden én daden. Het magazine Meedoen in Gods missie is de eerste uitgave van het Missieloket. Het is de bedoeling dat het magazine één keer per jaar verschijnt voor alle GKv- en NGK-kerkleden. Het inspirerende magazine brengt in beeld hoe kerkmensen, aangestoken door het vuur van Pinksteren, aan het werk mogen zijn in Gods Koninkrijk. En hoe vanuit lokale kerken bruggen worden geslagen naar medelanders die Jezus nog niet kennen. Omdat er vanwege de coronamaatregelen momenteel geen ‘gewone’ kerkdiensten zijn, verschijnt de eerste editie van Meedoen digitaal. Klik op onderstaande knop om het magazine online door te bladeren of te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt