Menu

Mantelzorgers hebben het in deze tijd extra zwaar. Laten we juist hen niet vergeten. Is binnen de gemeente bekend wie mantelzorger zijn en voor wie zij zorgen?

Steun de mantelzorger

Vaak gaat de aandacht uit naar de persoon die zorg nodig heeft. Laten we in deze tijd de mantelzorgers niet vergeten. Zeker ook als het gaat om de afwegingen die zij moeten maken als beademing op de intensive care of palliatieve behandeling. Met wie kunnen zij spreken over deze grote ethische vraagstukken? En vergeet niet dat onder hen angst is dat zij zelf ziek worden en geen zorg meer kunnen bieden. Vraag hen wie eventueel ingeschakeld zou kunnen worden. Dat kan rust geven.

Denk aan de mantelzorger

  • die niet meer op bezoek mag in het verpleeghuis
  • die nu hele dagen thuis moet blijven en 24/7 de zorg alleen geeft
  • die zorgt voor een naaste met dementie, autisme of verstandelijke beperking; mensen die gebaat zijn bij een strakke structuur die nu is weggevallen
  • die het kind met een verstandelijke beperking niet duidelijk kan maken waarom bezoek of logeren niet meer mogelijk is
  • die bang is zelf ziek te worden
  • die behoefte heeft aan een luisterend oor.

Lees meer over mantelzorg in ons corona dossier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt