Menu

Het aantal besmettingen met Covid 19 stijgt snel. De zorgen over kwetsbare mensen, over de capaciteit van de gezondheidszorg en over de economie hebben de roep om landelijke maatregelen versterkt. In eerste instantie konden kerkdiensten verder gaan volgens bestaande protocollen.

Commotie

Het afgelopen weekend is er veel commotie ontstaan over de kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Hoewel deze kerk zich heeft gehouden aan de richtlijnen, riep de omvang van de samenkomsten toch veel onbegrip op in onze samenleving. 

Wij willen nadrukkelijk uitspreken dat dergelijke incidenten een vertekend beeld geven van de voorzichtige kerkgang in het overgrote deel van kerken!

Er is toenemende spanning in de samenleving als het gaat om draagvlak voor coronamaatregelen.  Die spanning wordt ook gevoeld in kerken. Regels van de overheid geven kerken ruimte. Hoe we met die ruimte moeten omgaan, daarover verschillen de meningen soms sterk.

Stevig gebaar

Gisteren vond opnieuw overleg plaats tussen minister Grapperhaus en kerkgenootschappen en religieuze instellingen. In dat gesprek zijn veel scenario’s besproken zoals de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid om boven de 100 mensen te werken met speciale toestemming van de burgermeester. Het bleek onvoldoende om de minister te overtuigen. Het aantal besmettingen neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virushaard gaat worden. Daarom heeft de minister kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht te komen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken over een meer behoedzame lijn.

In dit bericht delen wij deze afspraken met onze kerken en adviseren we om, in solidariteit met de andere kerkgenootschappen en de samenleving, deze richtlijnen in oktober te volgen. Concreet betekent dit:

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen (wat betekenen de nieuwe maatregelen voor kerken).

Verder overleg

Deze adviezen voelen voor veel kerken als een stap terug. Het is pijnlijk dat we terugkeren naar de situatie van maart jl. Juist omdat kerken zo verschrikkelijk hard hebben gewerkt om de kerkdienst vorm te geven binnen alle beperkingen.

In de komende periode vindt opnieuw overleg plaats tussen kerken en de minister. Daarbij zal er alles aan gedaan worden om te werken aan meer maatwerk voor kerken. Daarnaast hebben we het nodige aan kritische vragen en opmerkingen vernomen uit onze achterban. Die zullen we inbrengen in het overleg met de minister. 

Zie hier het volledige bericht van het CIO: Behoedzaam vieren van het geloof.

Dit bericht is opgesteld in overleg met Steunpunt Kerkenwerk en de regiegroep corona van de CGK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt