Menu

De Protestantse Kerk Nederland heeft de regering in een brief gevraagd om 500 kwetsbare kinderen naar Nederland te halen. Diverse landen zijn daartoe bereid. En ook steeds meer Nederlandse gemeenten willen helpen om kinderen uit vluchtelingenkampen op te vangen. De Protestantse kerk roept de regering op solidair te zijn. Wij ondersteunen deze oproep van harte.

Noodklok

Hulpverlenende organisaties luiden de noodklok over de situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden zoals Lesbos. De situatie van 20.000 vluchtelingen in kamp Moria was al dramatisch – 1 kraan voor 1.300 mensen en een open riool – maar is nog verder verslechterd door de uitbraak van het coronavirus. In deze kampen zitten veel kwetsbare kinderen, waarvan een deel zonder ouders. Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België en Bulgarije zijn bereid om deze kinderen op te nemen.

Laten we als land en als kerken zeggen, ook jullie staan #nietalleen.’

Inmiddels geven 37 Nederlandse gemeenten aan dat ze daartoe ook bereid zijn (1). De Protestantse Kerk Nederland heeft de regering in een brief gevraagd om 500 kwetsbare kinderen naar Nederland te halen en zo gehoor te geven aan burgerlijke gemeenten die bereid zijn om deze minderjarige kinderen op te vangen (2). Daarnaast roept zij haar lokale kerken op om hierbij ook diaconale ondersteuning aan te bieden.

Solidair en barmhartig

Wij sluiten ons samen met het diaconaal bureau van de CGK (3) van harte aan bij deze oproep. Diaconaal consulent Derk Jan Poel zegt daarover: ‘Ook uit NGK en GKv kerken hebben gemeenteleden geholpen op Lesbos. Zij hebben de wanhoop en uitzichtloosheid van de mensen gezien en gevoeld. En nee, Nederland kan niet alle problemen oplossen. Maar laten we, als een van de meest welvarende landen ter wereld, solidair en barmhartig zijn. En net als andere landen, een plek bieden aan een deel van die vluchtelingkinderen. Laten we als land en als kerken zeggen, ook jullie staan #nietalleen.’

Ook Verre Naasten schaart zich achter de oproep. ‘Laten we als kerken, ondanks onze eigen corona-uitdagingen, niet de vensters sluiten voor de buitenwereld. Barmhartigheid voor kinderen in deze kampen is een goede zaak. Daarom ondersteun ik deze oproep van harte’, aldus Klaas Harink, directeur van Verre Naasten.

Hoopvol signaal

Roel Kuiper is namens de GKv, NGK en CGK contactpersoon in een interkerkelijke Corona stuurgroep die onder andere overlegt met minister Grapperhaus. Ook hij is blij met de oproep: ‘We zien in de coronacrisis kerken zich ontfermen over anderen in de samenleving. De schrijnende situatie van de weeskinderen van Lesbos geeft daar ook alle aanleiding toe. In het verleden hebben Nederlandse gezinnen vaker kinderen opgenomen uit crisissituaties. Ik zou het mooi vinden als daarvoor ruimte ontstaat in de harten en huizen van christenen. Dat de kerken de overheid hiervoor benaderen vind ik een hoopvol signaal’.

Bronnen
1) Meer gemeenten bereid kinderen uit Griekse kampen op te vangen
2) Kerk roept kabinet op gevluchte kinderen op te vangen
3) Alleenstaande kinderen op Lesbos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt