Menu

Joop Lenting was de eerste consulent die vanaf 1997 het Diaconaal Steunpunt heeft opgebouwd. Door voorlichting, cursussen en een diakengerichte website gaf hij het Diaconaal Steunpunt een gezicht. Het was een tijd waarin de contouren van een terugtrekkende overheid langzaam aan zichtbaarder werden en waarin voorzichtig een samenwerking groeide met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Joop is afgelopen maandag overleden. De woorden hieronder zijn van Joop’s opvolger Dirk Albert Prins.


Maandag 16 november is heengegaan, Joop Lenting. Joop was mijn voorganger in een prachtige rol die ik ooit heb mogen invullen. Joop was de oprichter van Diaconaal Steunpunt. Hij heeft, dankzij zijn mooie werkervaring als organisatie-adviseur en directeur, een solide netwerkorganisatie neergezet.

Deze organisatie heeft het maatschappelijke werk van veel kerken op een hoger plan gebracht. Joop was betrokken bij de beweging om de goede doelen van de kerk meer in verbinding te brengen met de samenleving. Dit wordt ook wel de Moderne Devotie genoemd. Naast de interne zorg voor eenzamen, zieken en armen kwam er ook aandacht voor mensen die geen lid zijn van de kerk. Zo was er veel aandacht voor het werk met asielzoekers of de voedselbanken. Later ontstonden ook organisaties als Stichting Present.

Met heel veel plezier en voldoening heb ik mogen voortbouwen op zijn werk; we staan op de schouders van onze voorgangers.

Ik doe allang weer wat anders in het Sociaal Domein, Joop was al lang met pensioen. Dit positieve virus, de relevante kerk, droegen we allebei bij ons. Geleidelijk liet het geheugen van Joop hem in de steek, geleidelijk nam hij afscheid van het leven.

Hij is heengegaan, naar waar hij voor leefde, zijn bestemming …

Dirk Albert Prins, opvolger van Joop Lenting

Het Diaconaal Steunpunt en deputaten Diaconale Zaken zijn Joop zeer erkentelijk voor zijn werk als diaconaal consulent. Hij legde de basis van het Steunpunt dat in de afgelopen decennia verder uitgebreid mocht worden. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost bij het verlies van hun man, vader en opa.

Reacties

Beste Diaconaal Consulent en opvolger/voortzetter van het werk van Joop Lenting.
Je schreef mooie woorden en geheel terecht. Ik heb in het begin veel samengewerkt met Joop en zag in hem een beminnelijk mens, een diaken in hart en nieren. Ik weet van de oprichting van het DS na goedkeuring van de GS.
Ik ben blij met de manier waarop jij het werk voortzet en vormgeeft.
We zullen Joop in dankbaarheid gedenken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt