Menu

Het Nederlands Dagblad bestaat deze maand 75 jaar. Van een krant die zijn lezers aanvankelijk vooral betrok uit de kring van de GKV heeft het Nederlands Dagblad zich ontwikkeld tot een dagelijkse huisvriend voor tienduizenden christenen in ons land.

Steunfonds

Er zijn echter ook mensen die de krant wel zouden willen lezen, maar dat om economische redenen niet kunnen: oudere, alleenstaande mensen vaak, die weinig of geen pensioen hebben opgebouwd, arbeidsongeschikten met een lage uitkering, alleenstaande ouders met een gering inkomen, in een enkel geval ook gedetineerden.

Om hen te helpen is er al sinds 1974 het Nederlands Dagblad Fonds: een zelfstandige stichting die als doel heeft financiële ondersteuning te bieden aan hen die graag het Nederlands Dagblad lezen, maar de volle abonnementsprijs niet kunnen betalen. Hen helpt het Fonds door de helft ervan voor zijn rekening te nemen.

Steun het steunfonds

Het Nederlands Dagblad Fonds ‘leeft’ van giften. Allereerst van abonnees, die hun mede-abonnees willen helpen. Gelukkig zijn die er nog steeds. Maar er is meer steun nodig om de circa 350 ‘Fondsabonnees’ blijvend te kunnen ondersteunen.

Wil je het ND fonds steunen? Geef het dan een plekje op het collecterooster of doneer een eenmalige of periodieke gift. Giften kunnen worden overgemaakt op NL11 INGB 0004 0796 42 t.n.v. ND Fonds te Amersfoort.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt