Menu

Update 7 april: Doopinformatie gewijzigd. Zie voor actuele informatie vanaf nu de website van Steunpunt Kerkenwerk.

Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december een landelijke lockdown afgekondigd. In de routekaart van de overheid (versie 8 maart) is de fase ‘lockdown’ vervangen door de fase ‘zeer ernstig’ met diverse ‘verzwaringen’. Daar zitten we op dit moment nog steeds in. Deze situatie heeft ook ingrijpende gevolgen voor kerken. En dat doet zeer. Hieronder geven we aan wat de gevolgen voor kerken zijn.

Het onderstaande advies is tot stand gekomen in afstemming met landelijke kerkelijke organisaties en denominaties en volgt het algemene advies van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Klik hier om het officiële bericht van het CIO te lezen.

Online kerkdiensten

Het dringende advies is om over te gaan op online kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de online dienst mogelijk maken.

Bij opnames/livestream of kerkdiensten in het kerkgebouw: zorg voor een actuele versie van het gebruiksplan voor het kerkgebouw. Lees alle informatie op: steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol

Zang en muziek

Het advies is om bij muzikanten of zangers het geheel te beperken tot wat minimaal nodig is. Samenzang wordt sterk afgeraden.

Kinder- en jeugdwerk

In onze advisering volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van hun laatste berichtgeving. Omdat er vanuit hen echter geen (specifieke) regelgeving komt voor kerken, zoeken wij in onze adviezen zo concreet mogelijk naar doorvertaling van de regelgeving in de situatie van kerken. Daarom zien wij, naar aanleiding van de nieuwste versoepeling, meer ruimte voor het kinder- en jongerenwerk in de kerk: www.diaconaalsteunpunt.nl/nieuws/corona-update-de-deur-op-een-kier-voor-het-jongerenwerk/

Daarnaast zijn er vanuit jeugdorganisaties mogelijkheden. Zie voor een aantal werkvormen bijvoorbeeld: www.jeugdwerksteunpunt.nl/nieuws/het-corona-dossier/  

Doop en avondmaal

Het advies is om doop zoveel mogelijk uit te stellen tot na de lockdown. Kiest een gemeente ervoor om een doopdienst niet uit te stellen, kijk dan in de Routekaart voor kerken hoeveel mensen hierbij aanwezig mogen zijn met het huidige risiconiveau. Avondmaal kan online door de predikant worden bediend in beeld en vanuit de huizen meegevierd worden.

Zie verder: www.diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-in-coronatijd/ en www.diaconaalsteunpunt.nl/dopen-in-coronatijd/

Bezoekwerk en kerkelijke vergaderingen

De aanbeveling is om bezoek bij mensen thuis zoveel mogelijk te vermijden. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Als het niet anders kan, neem dan steeds de regels in acht (minimaal 1,5 meter afstand, niet meer dan het maximaal aantal bezoekers per dag). Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten.

Zie ook: www.diaconaalsteunpunt.nl/hoe-zit-het-met-bezoeken

Bezoekwerk van een geestelijk verzorger aan eenzamen, zieken en stervenden valt onder de vitale beroepen. Door deze toekenning kunnen professionals in deze beroepen gemakkelijker toegang krijgen tot pastoranten in quarantaine. Uiteraard moet hiervan slechts gebruik gemaakt worden wanneer hiervoor grote noodzaak is.

Voor kerkelijke vergaderingen is het advies om online te vergaderen of de vergadering uit te stellen. In uitzonderlijke gevallen kan men fysiek samenkomen, met inachtneming van alle richtlijnen.

Diaconaal werk

De kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. Premier Rutte zei in zijn toespraak: ‘Dat betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen, met een paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien of kwetsbare mensen te beschermen.’ Dat betekent dat diaconale activiteiten voor kwetsbare mensen door kunnen gaan in de lijn van de regels van de Rijksoverheid. Zo blijven buurthuizen open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen. Bij de Voedselbank of bij een maaltijdverstrekking mogen pakketten worden uitgedeeld.

Zie ook: www.diaconaalsteunpunt.nl/nieuws/ruimte-voor-diaconale-initiatieven-in-coronatijd/

Overig

Voor een aantal overige activiteiten gelden specifieke richtlijnen van de overheid:

Steunpunt Kerkenwerk en Diaconaal Steunpunt

Reacties

Vandaag, 25 februari , publiceerde de PKN een bericht waarin wat ruimte wordt gegeven voor de vieringen. 30 personen, dat was natuurlijk al maar werd in december ontraden. Voorts 4 personen die mogen zingen, op 1,5 m van elkaar.
Graag een reactie van uw Steunpunt…
Met vriendelijke groet, JOke de Vin, NGK Doorn

Beantwoorden

Dag Joke, de ruimte was er voor uitzonderingen al. Verder moeten we constateren dat PKN wat voor de muziek uitloopt. Dit advies is niet het resultaat van nieuw overleg met de minister. Verdere afstemming en overleg tussen de verschillende denominaties volgt later.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt