Menu

Lege kerkbanken in veel kerken. Bijeenkomsten die worden afgezegd. Ook wij hebben onze diaconale dag door geschoven naar het najaar. Sociale contacten moeten worden geminimaliseerd. De gevolgen van het coronavirus wordt steeds meer zichtbaar. Wat kun je hier als kerk en als diaconie mee? In dit artikel vind je enkele suggesties. Jouw aanvullingen zijn van harte welkom.

Kijk voor actuele informatie in ons corona-dossier

Geen angst maar vertrouwen

We hoeven niet in paniek te raken. Ons leven is in Goede handen. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen. In dat vertrouwen kun je nuchter blijven en het goede te zoeken voor anderen. Dat heeft de kerk door de eeuwen heen ook steeds gedaan. Laten we goed nieuws zijn in een wereld vol van angst en onzekerheid.

Tegelijk is dat vertrouwen nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. Vertrouwen op God sluit niet uit dat je de adviezen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsinstanties opvolgt. De vraag is niet: ‘kan ik ziek worden?’, maar ‘kan ik door mijn doen of laten anderen in gevaar brengen?’.

Vertrouwen op God en liefdevol omzien naar anderen betekent ook dat we niet gaan hamsteren. Neem wat nodig is, zodat een ander dat ook kan doen.

En wees terughoudend in het anderen de maat nemen. Beschuldig een ander niet van angsthazerij of gebrek aan vertrouwen. Waak je ook voor grote woorden over hen die moeilijke beslissingen moeten nemen.

Het is even (niet) anders

Door alle maatregelen kan er van alles niet meer. Afspraken worden afgezet. Bijeenkomsten gaan niet door. Er ontstaat zomaar ruimte in je agenda. Dat biedt een kans om bewuster te leven, met meer aandacht voor elkaar en voor God.

Op dit moment wordt in allerlei kerken nagedacht over een alternatieve invulling van de kerkdiensten. Diverse kerken streamen hun diensten. Een mooie kans om daarbij over kerkmuren heen samen te werken.

Je kunt daarnaast in kleine groepen bij elkaar komen en elkaar bemoedigen met Gods woord. Organisaties zoals het Praktijkcentrum bieden materialen aan voor thuisvieringen. Mathijs Vlaardingenbroek stelt online kinderprogramma’s beschikbaar. Alpha Nederland biedt de prayer course aan. Met dit materiaal organiseer je als kerk gemakkelijk kleine groepen rond het inspirerende thema gebed.

We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt of dorp kan je gebeden extra inspireren en richting geven. 24-7 prayer nl biedt materiaal met tips voor het maken van een gebedswandeling. Het is geschikt voor individuen en kleine groepen. Downloaden is gratis.  

Neem daarnaast ook tijd om samen en persoonlijk te bidden voor:

 • Hen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen volhouden. Dat ze mogen genezen.
 • Bid voor hen die die overlijden aan het virus. Vaak zonder familie, alleen, geïsoleerd vanwege de ziekte.
 • Voor hen die een dierbare verloren zijn vanwege het coronavirus. Om troost in dit verdriet.
 • Voor artsen en verplegend personeel die te maken hebben met de druk van deze pandemie. Het risico op overbelasting is groot. Sommigen moeten (straks) beslissingen nemen over leven en dood. Bid voor compassie, wijsheid en voor kracht om het vol  te houden.
 • Voor de leiders die belangrijke beslissingen moeten nemen. Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving.
 • Tegen de verspreiding van het virus, juist ook op die plekken waar mensen extra kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de overvolle vluchtelingenkampen of de grote groepen arme mensen die in krottenwijken wonen.
 • Bid ook voor onze broers en zussen in die landen waar geloven het meeste kost. Zij kunnen nooit in grote groepen samenkomen in publieke erediensten.

Hier vind je een gebed dat je kunt gebruiken.

Doen in liefde

De kerk heeft vanouds gezorgd voor mensen die ziek en kwetsbaar waren. Soms met gevaar voor eigen leven. Zie als kerk ook in deze tijd om naar anderen. Heb oog voor de kwetsbare groepen. Je kunt dan denken aan oudere mensen of mensen met een chronische aandoening (mensen met bijvoorbeeld astma of COPD of hart en vaatziekten). Let op de mensen in je gemeente, maar zie daarnaast ook om naar de mensen in je buurt:

 • Bied aan om boodschappen te doen voor ouderen of mensen die in quarantaine zitten. Boodschappenlijstjes kun je via whatsapp, email of telefoon doorgeven. Hang de tas met boodschappen aan de deur. Betalen kan via een Tikkie.
 • Je kunt een bellijst/telefooncirkel maken, waarbij gemeenteleden mensen, die door alle maatregelen nog meer geïsoleerd raken, bellen voor een gezellig praatje. Zo’n telefoontje kan de sleur van de dag doorbreken. Daarnaast heeft iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen vaak behoefte aan een luisterend oor en een vriendelijk woord.  
 • Ken je medische of andere zorgprofessionals die nu extra onder druk komen te staan? Misschien kun je hen, wanneer jij gewoon thuis werkt, helpen door wat huiselijke taken van hen over te nemen. Denk aan aan oppassen op kinderen, boodschappen doen of een maaltijd verzorgen.
 • Organiseer een zondag voor de buurt waarbij je als kerk geen dienst belegd, maar je buurt in gaat om te dienen. Denk aan het langs brengen van Paaspakketten bij hulpbehoevenden, vuilprikken in je buurt, het opknappen van tuintjes, etc.
 • Gooi een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus bij een oudere in je straat met de vraag hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben?
 • Stuur eens wat vaker een kaartje ter bemoediging naar een ouder iemand in je buurt of gemeente. Denk ook aan dat gemeentelid in het ziekenhuis. Grote kans dat hij of zij in deze periode minder bezoek krijgt. Daarnaast worden veel activiteiten voor kwetsbare mensen afgelast. Vaak zijn dit ook de mensen die geen bezoek ontvangen of naar buiten kunnen. Laat via een kaartje in de brievenbus weten dat je aan hen denkt.
 • De schappen in de winkels raken op het moment dat ik dit schrijf leeg. De prijzen van artikelen kunnen daardoor zomaar omhoog gaan. Let op mensen die leven in armoede of te maken hebben met financiële problemen. Zij kunnen mogelijk wel wat extra hulp gebruiken. Verras ze met een tas met boodschappen.
 • Houdt als diaconie een vinger aan de pols bij de ZZP’ers in je gemeente. Voor hen kunnen de nieuwe richtlijnen grote (financiële) gevolgen hebben.
 • Overweeg om geplande groepsmaaltijden tijdelijk uit te stellen, om zo de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Juist ook omdat ook kwetsbare doelgroepen vaak deelnemen aan dit soort maaltijden.  

Creatief

Het is een bijzondere tijd. Vaste gewoonten en structuren vallen weg. Dat biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. Laten we daarbij creatief zijn en van elkaar leren. Deel daarom je suggesties en ideeën in de comments onder dit bericht.

Meer inspiratie en informatie vind je op:
Blog van tear met 6 kansen voor de kerk in deze corona crisis
E-book van missienederland – Als kerk reageren op corona
Advies van Steunpunt KerkenWerk over het coronavirus

Reacties

Goedemiddag,

Ter aanvulling: Goede doelen mogen niet de dupe worden van het uitblijven van collecten, nu veel kerkdiensten worden opgeschort.
In ons (digitale) gemeenteblad roepen we mensen op om het collectegeld over te maken naar het doel waar volgens ons rooster voor gecollecteerd zou worden. Inclusief omschrijving van het doel en uiteraard bankrekeningnummer.

Met vriendelijke groet,
Rolf Helder
Diaken

Beantwoorden

Wat bij ons in de gemeente ook nog gebeurt: wij hebben enkele bloementelers in de gemeente die hun handel niet kwijt kunnen. Kringen kunnen bossen bloemen bestellen en ophalen om vervolgens uit te delen aan wie dat ook maar nodig heeft. Het zet financieel misschien voor die telers geen zoden aan de dijk, maar bemoedigt wel. En ook de ontvangers van de bossen worden er blij van!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt