Menu

Preses Melle Oosterhuis (Generale Synode GKv) en voorzitter Frans Schippers (Landelijke Vergadering NGK) roepen op tot gebed in verband met de coronacrisis. Hieronder volgt hun boodschap.

Zussen en broers in Christus,

Ons land wordt pijnlijk getroffen door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Allerlei maatregelen worden getroffen om daar op een goede manier het hoofd aan te bieden. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn: een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt om ons volk binnen haar vermogen bescherming te bieden. Maar die maatregelen hebben voor bijna iedereen ook hinderlijke, soms zelfs pijnlijke gevolgen.

Voor velen brengt het ontregeling dagelijkse patronen, verstoring van het sociale leven, eenzaamheid en ontreddering met zich mee, van anderen wordt een verhoogde inzet gevraagd als het gaat om medische zorg en andere vitale werkterreinen. Toch kunnen al die maatregelen niet voorkomen dat veel mensen geïnfecteerd raken, ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Zo worden we sterk bepaald bij onze menselijke onmacht en kwetsbaarheid.

Laten we in dat besef onze toevlucht zoeken bij onze almachtige God en Vader en hem bidden om zijn zegen over de voorzorgsmaatregelen die er in ons land getroffen worden, om bemoediging en hulp voor hen die onder die maatregelen lijden, om kracht en toewijding voor hen die zorg verlenen en de vitale sectoren draaiend houden en troost voor hen die ernstig ziek of stervende zijn en hun nabestaanden.

Aanstaande woensdag 18 maart is speciaal met het oog op de coronacrisis uitgeroepen tot een Dag van Nationaal Gebed. We roepen u op om u daarbij aan te sluiten. U kunt het programma van de Evangelische Omroep volgen, of ervoor kiezen om, hetzij persoonlijk, hetzij gezamenlijk, als priester voor ons land en volk te bidden.

Behalve door te bidden kunnen we ook door de handen uit de mouwen te steken laten zien dat we christen zijn en bereid zijn om onze medemensen die te lijden hebben onder de coronacrisis te helpen. Landelijk en plaatselijk worden er veel initiatieven ontplooid. Laten we ons daar waar mogelijk bij aansluiten, en daarin lokaal ook maximaal als kerken samenwerken. We beschikken met onze gebouwen en allerlei voorzieningen over veel inzetbaar potentieel. Zo kunnen we ons licht laten schijnen.

Laten we ten slotte ook ieder persoonlijk in onze eigen omgeving oog hebben voor situaties waarin we een ander kunnen helpen, al was het maar door aandacht te geven aan buren die in een sociaal isolement zijn terecht gekomen of die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij de dagelijkse boodschappen. Het Diaconaal Steunpunt biedt tips en ondersteuning.

Het is een voorrecht om met alles waar we als christenen rijk mee zijn in een crisis als deze anderen tot steun te mogen zijn.

Gezondheid en kracht en Gods zegen gewenst.

Melle Oosterhuis, preses van de synode van de GKv

Frans Schippers, preses van de landelijke vergadering van de NGK

Meer over de Dag van Nationaal Gebed: www.nationaalgebed.nl

Reacties

De Jezuïeten zijn de grootste huichelaars in deze wereld. Vorig jaar heeft Bergoglio een Pachamama afgodsbeeld in de kerk in het Vaticaan gezet.
Vorig jaar heeft Bergoglio een document ondertekend, samen met een Egyptische Imam, waarin staat dat er meerdere wegen zijn om tot God te komen, Wat in tegenspraak is met wat er in de bijbel staat.
Als je Laudato Si leest, dan is Bergoglio een Pan-theist.

De Corona crisis is vorig jaar gepland op het Event 201 A global pandemic exercise.

Oproep om mee te doen aan een oecemenisch gebed op een dag van Mariaverering ?

Nee, dank je wel. Ik luister wel in stilte naar God’s stilte

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt