Menu

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen is opnieuw toegenomen. Het waren er vorig jaar ruim 82 miljoen, een stijging van 4 procent vergeleken met het recordaantal een jaar eerder.

Vluchtelingen zijn een moeilijk onderwerp in Nederland. Maar een vluchteling is niet in de eerste plaats een probleem. Elk cijfer vertegenwoordigt een persoon die uit zijn huis is verdreven en staat voor een verhaal van ontheemding, verlies en lijden. Een vluchteling is boven alles een mens, geschapen door God en kostbaar. Een medemens om te zien en te ontmoeten.

Van 20 t/m 26 juni organiseert Gave de Vluchtelingengebedsweek. Daarmee sluiten ze aan bij de Wereldvluchtelingendag op zondag 20 juni.
De gebedsweek heeft deze keer als thema ‘Ontmoet’.

Wil je samen met je gemeente meedoen met de Vluchtelingengebedsweek?

  • Bid op Wereldvluchtelingenzondag 20 juni in je kerk voor vluchtelingen. Of organiseer een themazondag waarin gebed voor vluchtelingen centraal staat. Gave heeft hiervoor materiaal beschikbaar.
  • Gemeenteleden kunnen deze week bidden voor vluchtelingen en daarvoor het gebedsboekje of de gebedsmail gebruiken met iedere dag een gebedspunt.
  • Gebruik het materiaal voor een gezinsmoment, om kinderen te betrekken bij vluchtelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt