Menu

Door corona kwam het openbare leven tijdens dit voorjaar ineens piepend en krakend tot stilstand. Er werden pijnlijke besluiten genomen: verzorgingshuizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten en samenkomsten verboden. ‘Gewoon even naar de supermarkt’ bestond ineens niet meer. Veel van onze zekerheden kwamen op losse schroeven te staan.

Kan het ook anders?

Nu het openbare leven in Nederland langzamerhand weer op gang komt, hopen we dat we als kerken en christenen niet gelijk terugschieten in het drukke leven van hiervoor. Want corona zette ons ook figuurlijk stil bij bepaalde vragen. Zorgen we wel goed voor de schepping? Besteden we onze tijd aan de dingen (en vooral de mensen) die we écht belangrijk vinden? Welke gevolgen heeft mijn leefstijl voor mensen elders? Kan het ook anders?  

Extra Micha Zondag

Om samen over deze vragen na te denken, organiseert Micha Nederland – waarvan Diaconaal Steunpunt deelnemer is – op zondag 14 juni een extra Micha Zondag. Als leidraad is gekozen voor de aloude opdracht van God die Hij verwoordde door de mond van de profeet Micha: 

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God.’  – Micha 6:8 (NBV) 
 

Het is de kerntekst van het internationale Micha Global en een tekst die vele christenen uit hun hoofd kennen. Laten we samen onderzoeken wat God ons in deze crisistijd met deze tekst wil zeggen en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven, waarin we oog hebben voor mensen dichtbij en ver weg en voor heel Gods schepping. Aan dit bezinningsproces wil Micha Nederland graag een impuls geven. En wij ondersteunen die oproep van harte!

Downloads voor kerkdienst of bezinningsmoment

Via de Micha-website is materiaal te downloaden voor een online kerkdienst of een persoonlijk moment van bezinning thuis. Met een preekschets, liederen, gebeden, verwerkingsmateriaal en indringende verhalen over wereldwijde nood en hoop in tijden van corona. Want ja, de profeet Micha is er duidelijk over: het kan én moet anders!

Collecteer voor corona-noodhulp

Als collectedoel voor deze extra Micha Zondag verwijzen we graag naar de corona-noodhulpcampagne van Verre Naasten samen met GZB en het diaconaat van de CGK. Onder de vlag van Kerken Helpen Kerken willen ze de diaconale noodhulp van lokale partnerkerken en -organisaties mogelijk maken. Klik hier voor informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt