Menu

Met het initiatief ‘Kerk in de buurt’ waait er een nieuwe wind door kerkelijk Nederland. In dit initiatief werken de drie gereformeerde kerken samen met de PKN.

In Dalfsen-Oost (GKv) krijgt dit nieuwe en tegelijk oude inzicht vorm in de aanstelling van een diaken speciaal voor het externe diaconaat. Dat externe diaconaat hangt er maar niet wat bij: ’Bij extern diaconaat gaat het om het concretiseren van onze gemeentevisie en dan met name waar het gaat om hart voor Dalfsen’, aldus de toelichting.

Kerk in en voor de buurt

Die woorden uit de gemeentevisie zijn geen verplicht nummer: ‘Als kerk willen we kerk in en kerk voor het dorp zijn. We richten ons daarbij met name op degenen die kwetsbaar zijn, minder mogelijkheden hebben en minder kansen hebben. Zo willen we in het spoor van onze Heer Jezus Christus gaan, Hij had met name oog voor deze groepen. Wij willen Zijn liefde concretiseren in woord en daad. We hopen dat mee door deze activiteiten dorpsgenoten het goede nieuws van Jezus Christus leren kennen. Zo willen we ons inzetten voor de bloei van ons dorp (Jeremia tot de ballingen in Babel: ‘Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei’, Jeremia 29:7).’ Diaken Bernard Bos: ‘We kiezen er tegelijk voor om als kerk meer zichtbaar te worden en pleiten daar ook bij andere kerken voor.’

In Dalfsen gebeurt al veel: een taalcafé voor vluchtelingen, huiswerkbegeleiding voor minima, de Buurtkamer, een vakantie-adoptieproject en de fietserieje.

Diaken naar buiten

De diaken voor extern diaconaat heeft een eigen takenpakket. Hij heeft een plek in het diaconaal platform van Dalfsen en heeft vooral een centrale rol bij het samen opzetten en (laten) organiseren van diverse projecten. In Dalfsen gebeurt al veel: een taalcafé voor vluchtelingen, huiswerkbegeleiding voor minima, de Buurtkamer, het vakantie-adoptieproject, waarbij tien à vijftien kinderen opgevangen worden door een ‘opa en oma’, en de fietserieje, waarbij vluchtelingen iets over fietsonderhoud leren.

Hoe zoekt jouw gemeente de bloei van haar buurt?

Wil je meer weten, kijk dan ook eens naar deze websites:
Kerk voor de buurt (Onderweg)
Dienst themanummer over Kerk in de buurt
Kerk in de buurt

Afbeelding fietserieje: credit Carol Jackcon / WUNC
Bron: Onderweg #13 jaargang 5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt