Menu

Minister-president Rutte was deze week duidelijk dat we nog steeds in een zorgelijke situatie zitten als het om het aantal besmettingen gaat. Toch is er meer ruimte gekomen, vooral voor onze jongeren. De kinderen van het primair onderwijs gaan alweer een aantal weken naar school. Voor jongeren in het middelbaar onderwijs geldt dat ze vanaf 1 maart weer minimaal 1 dag op school zullen zijn. Wel moet dat allemaal plaatsvinden binnen de richtlijnen.

In onze advisering volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Klik hier voor een overzicht van hun laatste berichtgeving. Omdat er vanuit hen echter geen (specifieke) regelgeving komt voor kerken, zoeken wij in onze adviezen zo concreet mogelijk naar doorvertaling van de regelgeving in de situatie van kerken. Daarom zien wij, naar aanleiding van de nieuwste versoepeling, meer ruimte voor het kinder- en jongerenwerk in de kerk:

  • Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool is het mogelijk het kinderwerk in de kerk weer op te starten. Hierbij zijn de basisregels om besmetting te voorkomen belangrijk om in acht te nemen, uitgezonderd de regel van het houden van 1,5 meter afstand.
  • Voor jongeren in de leeftijd van de middelbare school kunnen activiteiten ook weer worden opgestart. Daarbij moet wel de 1,5 meter regel in acht genomen worden, evenals de andere basisregels om besmetting te voorkomen.

Let op: wij trekken in dit advies (zoals aangegeven) zoveel mogelijk parallellen met de regelgeving van de overheid. Je besluit als kerk echter zelf! Zie je dat het in jullie omgeving niet veilig of verantwoord kan? Wacht dan met versoepelen. Zoek de samenwerking en overleg wat dit advies concreet betekent voor jullie kerk.

De deur staat weliswaar op een kiertje, maar er zijn nu toch mogelijkheden ontstaan die we dankbaar mogen aangrijpen. Zoek, naast wat er online kan, nu ook weer de gelegenheid om de jeugd offline te ontmoeten in catechese, club of vereniging. Om elkaar weer echt te zien en te laten merken dat kinderen en jongeren in de kerk in beeld zijn en dat hun leven ertoe doet.

De uitspraken tijdens de persconferentie bieden naast de versoepelde regels voor jeugd en jongeren tot 27 jaar nog geen ruimte om andere kerkelijke activiteiten te hervatten.

Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk (in afstemming met Regiegroep corona CGK).

Dit bericht is op 3 maart 2021 aangevuld met een toelichting rond het volgen van de richtlijnen van de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt