Menu

Op 20 februari werd duidelijk dat het kabinet forse maatregelen voorstaat. Daarbij spelen de zorgen rondom de zogeheten Britse variant een grote rol. Naar aanleiding van de actuele berichtgeving ontvingen wij diverse vragen. Daarom volgt hieronder een korte update:

Welk maximum hanteren bij zingen?

Op 15 januari herhaalden wij het advies zoals door ons gegeven op 15 december 2020 (klik hier).
Wij ontvingen naar aanleiding van dit bericht onder andere de vraag wat wij bedoelen met “zangers in de online dienst beperken tot wat minimaal nodig is”. Vooral het punt wat wij onder minimaal verstaan.

Onder ‘wat minimaal nodig is’ verstaan wij bijvoorbeeld dat bij livemuziek niet meer dan één zanger wordt ingezet. Dit sluit aan bij het advies van de werkgroep ‘zingen in de kerk’. Een andere optie is het volledig achterwege laten van zang en muziek, en volledig werken met luisterliederen. Houd dan rekening met de beperkingen rondom het gebruik van YouTube-filmpjes in een livestream. LPB media werkt aan een advies hierover, zodra dit klaar is verschijnt het op www.opkijken.nl/beamteams.
De EO heeft in de tussentijd veel video’s beschikbaar gesteld waar u met het YouTube kanaal van uw kerk gebruik van kunt maken (wanneer u zich heeft aangemeld). Lees hierover meer op EO Nederland Zingt – Samen Geloven.

Let op: kerken blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor de keuze rondom het gebruik van zang en muziek.

Wat betekent de avondklok voor geestelijken?

Met minister Grapperhaus is besproken in hoeverre bijvoorbeeld predikanten vrijstelling mogen ontvangen van de avondklok indien zij op pad moeten voor noodzakelijke bijstand. De overheid overweegt het beschikbaar stellen van een verklaring die een plaatselijke kerk aan de predikant kan afgeven indien dit nodig is. Zodra hierover meer bekend is, melden wij dit op onze websites.

Krijgen geestelijken voorrang bij vaccinatie?

Ook dit punt is 20 januari met de minister besproken. Hij staat ervoor open dit aan de orde te stellen. Of en wanneer dit leidt tot besluitvorming in die richting, is nog niet bekend. Ook hierover verschaffen wij informatie via onze websites zodra meer bekend is.

Een bericht van Steunpunt Kerkenwerk en Diaconaal Steunpunt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt