Menu

Tijdens de laatste persconferentie werd duidelijk dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Het kabinet geeft verder aan dat er zorgen zijn omtrent een zogenaamde Britse variant en dat zelfs een avondklok wordt overwogen. Verder bracht de Protestantse Kerk Nederland deze week een oproep naar buiten om alle vormen van (voor)zang uit te sluiten van de (online) diensten.

Wij hanteren het advies zoals door ons gegeven op 15 december 2020. De dringende oproep blijft om alleen nog online diensten te organiseren met enkel de daarvoor benodigde medewerkers. Er kan dus geen sprake zijn van samenzang. Het advies is en blijft om bij muzikanten of zangers in de online dienst het geheel te beperken tot wat minimaal nodig is.

Lees hier de volledige tekst van het advies dat sinds 15 december van kracht is: Het land op slot. Hoe zit het met kerken?

Dit bericht is opgesteld samen met Steunpunt Kerkenwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt